Värmdö Publicerad 14:18, 10 april 2020

• 600 vårdplatser klara på tre veckor • "Vi har kringgått all normal byggprocess"

I tre veckor har han stått i stormens öga. I dagarna levererar han och medarbetarna 600 vårdplatser på Stockholms nya fältsjukhus
i Älvsjö. NVP träffar Värmdöbon Anders Gidrup — och får som första tidning titta in i det färdiga sjukhuset.

Det råder febril aktivitet på Stockholmsmässan, som förvandlats till ett fältsjukhus. Vakter patrullerar utanför inhägnade områden. En grupp militärer från Försvarsmaktens 28:e bataljon från Norrtälje är på väg ut från mässan, en annan grupp från Aisab, Ambulanssjukvården, på väg in. 

Öppnade efter 17 dygn
Sedan tre veckor är mässhallarna Värmdöbon, 51-åriga Anders Gidrups arbetsplats. Den 23 mars blev han utsedd till stabs- och projektchef för bygget av fältsjukhuset där han arbetsleder 400 personer från Locum, Stockholmsmässan, Försvarsmakten och Hemvärnet. 

När NVP träffar Anders Gidrup och bygg- och projektledaren vid Akademiska Hus, Bernard Saricki, dagen efter sjukhuset öppnat, har det gått 17 dygn med planering och byggande. På knappt tre veckor har man driftsatt ett sjukhus med 260 vårdplatser, efter påsk ska 600 stå klara.
– Det finns fortfarande luft i regionens sjukvårdssystem. Behövs det fler platser så har vi möjlighet att bygga upp till 1 200 platser eller ännu mer, säger han.

Passar som hand i handske
Det var lördagen den 21 mars som han kallades till mässan för att träffa den läkargrupp som samlats för att skapa en effektiv vårdplats för covid-19-patienter. Anders Gidrup passade som hand i handske med sin erfarenhet från försvarsmakten, polisen och som säkerhetschef på Locum med ansvar för regionens 32 sjukhus.
– Vi möttes av 27 000 tomma kvadratmeter. De visade en skiss på hur de ville att det ska se ut. Vi började på måndagen. På mindre än en vecka hade vi färdigställt 140 platser med syrgas och andningsluft, ventilation samt reservkraft, vatten, avlopp, värme och toaletter. Besiktigade och godkända, säger han.

Det akuta läget har gjort att man fått arbeta på ett nytt oprövat sätt.
– Vi har kringgått all normal byggprocess. Vi har ett problem, ett gemensamt mål. Alla förstår vikten av detta. Det har varit ett sådant engagemang i att inte fastna i problem utan att se möjligheterna, säger Anders Gidrup.
Vad är skillnaden mot ditt vanliga jobb?
– Att leda och koordinera ligger i min normala roll. Detta är mer ledning med uppdragstaktik enligt Försvarsmaktens modell. Jag petar inte i detaljer, men vi har täta uppföljningar. Snabba avstämningar morgon, lunch och eftermiddag, max 30 minuter.

Det är smått ofattbara siffror han nämner. Nio kilometer kopparrör för gas, fyra kilometer ventilationsrör och fem kilometer avloppsrör. Många problem har fått lösas efter hand. På mässan fanns det tryckluft till en fontän, den gick att använda för att få fram andningsluft. 

Även om Anders Gidrup varit med om pressade situationer när han tjänstgjort vid nationella insatser utomlands, har han aldrig varit med om ett liknande projekt. Han menar att fältsjukhuset i Älvsjö kan tjäna som modell för andra regioner.
– Vi har byggt fler vårdplatser än någonsin tidigare, fler än på Nya Karolinska. Vi bygger mer tekniskt avan-cerat än någonstans med den säkerhet och robusthet vi har här. Titta på Kina, de är inte i närheten av detta. När det är hög tidspress går det att arbeta på detta sätt. Det kan man dra lärdom av, säger han.
Vad tror du om pandemin, går den över?
– Ja, det tror jag. Jag ser detta som ett tillfälle där folk förenas i något gemensamt. Vi kommer att gå stärkta ur detta även om det är smärtsamt. Och jag tycker det ska ses som ett uppvaknande. Jag tror det finns en hel del lärdomar att dra ur detta, bland annat att satsa på beredskapslager, säger han.

Trots långa arbetspass på tolv timmar eller mer sover Anders Gidrup gott om natten. Men påsken blir inte som vanligt.
– Normalt sett hade jag och familjen varit i vår stuga i Dalarna och fiskat, men i år håller vi oss hemma. Det är viktigt att vara ett föredöme.