Värmdö Publicerad 09:04, 22 april 2020

• ”Inte rimligt att ta på oss ytterligare uppdrag”

Hemtjänsten i Värmdö kommun är hårt pressad med anledning av sjukfrånvaro i spåren av coronapandemin. Enligt kommunen kan man nu inte säkerställa hemtjänst till personer som inte är bosatta i Värmdö, utan att den ordinarie verksamheten riskerar att påverkas.

I förra veckan skickade kommunen in en hemställan till regeringens socialdepartement, för att få göra undantag från bestämmelser i socialtjänstlagen om vistelsekommunens ansvar för hemtjänst.

Men nu meddelar kommunen i ett pressmeddelande att denna hemställan inte kommer att medföra någon förändring. Därför beslutade vård- och omsorgsnämnden i Värmdö igår att tillfälligt neka insatser inom vård och omsorg för personer som inte är bosatta i kommunen.

Det handlar om ett hundratal personer som har beviljats hemtjänst av andra kommuner, men som är sommarboende i Värmdö, oftast i skärgårdsmiljö och på öar, vilket är resurskrävande i sig.

Man tar stöd i att socialtjänstlagen säger att kommuners resurser i kriser i första hand ska gå till de egna invånarna.

– Det är exakt där vi bedömer att vi befinner oss, i ett extraordinärt läge där våra vård- och omsorgsverksamheter redan är så hårt ansträngda att ytterligare belastning skulle kunna innebära direkta risker för våra verksamheter, säger Anna Lipinska, KD, vård- och omsorgsnämndens ordförande, i pressmeddelandet.

Kommunen uppger att externa rekryteringar pågår för att stärka upp personalen inom vården och omsorgen, och att omprioriteringar görs för att ställa om medarbetare till arbete inom vården.

– Att ta på oss ytterligare uppdrag i denna situation ser vi inte som rimligt. På det här sättet kan vi säkerställa vård och omsorg till våra medborgare, säger Mahria Lövkvist, tillförordnad vård- och omsorgschef i Värmdö, i pressmeddelandet.

Värmdö är inte den enda kommunen med många sommargäster som driver frågan. I pressmeddelandet uppges att Värmdö kommer att fortsätta driva på för en ändring i socialtjänstlagen.

 

Hanna Bäckman

 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x