Värmdö Publicerad 14:43, 15 april 2020

• Vill snabbt se en ändring av socialtjänstlagen

Värmdö har, som NVP rapporterat, brist på vårdpersonal. På grund av coronapandemin har sjukfrånvaron ökat kraftig inom hemtjänst och äldreboenden. Kommunen har även avrått från besök i skärgården då man inte kan garantera samhällsservice vid tillfälliga besök.

Nu kräver Värmdö snabbt en ändring av socialtjänstlagen då man bedömer att kommunen inte klarar att förse sommargäster med hemtjänst. Fem har i nuläget ansökt om hemtjänst enligt social- och omsorgskontoret, men långt fler berörs.

– Vår och många andra kommuners, hemtjänst är redan idag hårt ansträngd på grund av coronaviruset. Det här kommer att bli ännu mer besvärligt när sommaren kommer - vi ser redan idag att det är svårt att rekrytera och då kan vi inte ta hand om ytterligare personer som har behov av insater, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

Under sommarhalvåret ökar antalet personer som vistas i Värmdö från 45 000 permanentboende till drygt 100 000 boende. I genomsnitt har ett 100-tal av dessa sommarboende beslut om insats i form av hemtjänst som beslutats av respektive hemkommun.

Vård- och omsorgsverksamheterna i kommunen är hårt tyngda redan idag av egen sjukfrånvaro och ett ökat vårdbehov hos individer som blir sjuka i Covid-19. Kommunen arbetar med att rekrytera vårdpersonal, och gör omprioriteringar inom befintlig organisation för att ställa om medarbetare till arbete inom vården.

– Vi är hårt stretchade redan och våra verksamheter inom vård- och omsorg pusslar varje dag för att få bemanningen att gå ihop. Vi flyttar personal inom vårdenheterna, men också från våra andra verksamheter. Att ta på oss ytterligare uppdrag i denna situation är inte rimligt, säger Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö.

Värmdö menar att det är nödvändigt med en omedelbar ändring i lagen i ett så extraordinärt läge som nu. Kommunen menar att det går att tillfälligt reglera möjligheter till undantag från bestämmelserna om vistelsekommunens ansvar i socialtjänstlagen.

Det skulle, anser kommunen, en möjlighet att neka stöd och hjälp till personer som inte är bosatta i kommunen med anledning av Covid-19.

Värmdö är inte den första kommunen som har problem med vård- och omsorg för sommarboende. I Falkenberg nekas turister hemsjukvård. Och Sotenäs och Orust trotsar lagen och säger blankt nej till hemtjänst för "coronaturister".

Kommunen har idag skickat en hemställan om tillfällig ändring av socialtjänstlagen till Socialdepartementet och kräver att ändringen träder i kraft omedelbart.

Socialtjänstlagen om hemtjänst

Enligt socialtjänstlagen ska stöd och hjälp ges till personer som inte är bosatta i kommunen om de fått ett biståndsbeslut från sin hemkommun.

Socialtjänstlagen säger också att i en krissituation krävs kommunernas resurser i första hand för att klara insatser för de egna invånarna samt för att möta krav från regioner och andra kommuner om stöd enligt lagen om extraordinära händelser.


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x