Skärgården Publicerad 16:53, 03 april 2020

• "Undvik besök de kommande veckorna" • Kan inte garantera samhällsservice vid tillfälliga besök

Värmdö kommun vädjar nu i ett pressmeddelande besökare till skärgården att undvika besök de kommande veckorna.

"Värmdö är skärgårdens mötesplats och vi är otroligt stolta över vår geografi, vår natur och våra vackra besöksplatser. Tyvärr behöver vi detta till trots avråda från inte nödvändiga resor ut i skärgården i nuläget".

– Nu behöver vi ta det gemensamma ansvaret och uppmanar därför till att undvika alla icke nödvändiga resor. Att vi tar det egna ansvaret, alla och envar, är avgörande, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

Värmdö kommun skriver också att man med anledning av coronavirusets effekter på sin vård- och omsorgsverksamhet inte kan garantera samhällsservice vid tillfällig vistelse i kommunen. Detta då verksamheten redan nu är belastad och arbetar hårt för att kunna säkerställa den ordinarie vården och omsorgen till medborgare.

– Vi måste primärt ta vårt ansvar för medborgare som vi har det faktiska ansvaret för. Vård- och omsorgsverksamheterna är hårt belastade och kämpar varje dag för att kunna genomföra sitt ordinarie uppdrag, säger Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö.

Beskedet kommer sent på fredag eftermiddag, efter Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation till alla att avstå från onödiga resor.

Vaxholmsbolagets båtar kommer, utifrån risk för ökad smitta vid trängsel, att gå med färre passagerare per avgång än vanligt. Personal ombord kommer att avgöra när båten är full och passagerare kan komma att nekas gå ombord. Bolaget flaggar också för att passagerare som uppvisar symptom inte kommer att få åka med hem från skärgårdsöarna.