Nacka Publicerad 08:46, 04 april 2020

• Länets första covid 19-avdelning finns på Nacka sjukhus • Fyra döda första helgen

Fyra döda första helgen. Det blev en tung start för alla -inblandade när Nacka sjukhus geriatrikavdelning blev länets första covid 19-avdelning för äldre och sköra.
– Det var tufft första dagarna. Men det har lagt sig. Och tre av de smittade har blivit friska, säger chefssjuk-sköterskan Johanna Pelttari.

Tio äldre, sköra och covid-19-smittade personer togs emot på geriatrikavdelning 52 på Nacka sjukhus i förrförra veckan. Några dag-ar senare var fyra av dem avlidna.
– Fyra av patienterna försämrades mycket snabbt och avled tyvärr under de följande dagarna. Det var tungt för personalen som gjorde ett underbart arbete, berättar Peter Johnson, avdelningschef på Capio geriatrik Nacka.

Han berättar lugnt, och just lugn och avdramatisering är det som präglar geriatrikavdelningarna för närvarande.
– Sjukdomen är ny — inte uppgiften, säger Johanna Pelttari.

På morgonen den 13 mars, dagen efter att regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning beskrivit kommande covid 19-scenario, kallade avdelningschefen Peter Johnson till ett ledningsmöte på Nackageriatriken. Därefter riggade personalen för att snarast öppna platser för covid-19-vård.
– Det var ingen tvekan, vi agerade snabbt utan att vänta på nya direktiv. Personalen var med på det, alla ville bjuda till och vi hade skyddsutrustning, förklarar Peter Johnson. 

Så öppnades regionens första avdelning med covid 19-platser för sköra äldre, till en början för misstänkta fall i syfte att motverka smittspridning.
För en vecka sedan var så Nackageriatriken beredd att ta emot covidpositiva äldre personer med komplicerande sjukdomar från akutsjukhusen. Detta eftersom geriatriken sedan lång tid är vana vid denna patientgrupp, har stor erfarenhet att behandla många sjukdomar samtidigt och inte minst är vana vid att tillsammans med patient och anhöriga prioritera vårdnivån.
– Det känns bra. Man känner att man gör nytta och själva arbetet fungerar fint. De stora skillnaderna nu mot tidigare är att det är färre patienter på avdelningen och inga besökare, att det tar tid att klä på sig skyddsutrustningen, och att personalen får sämre och mindre psykisk kontakt med patienterna. Vi har den skyddsutrustning vi behöver, även om man måste ringa och tjata emellanåt, säger Johanna Pelttari.

Klarar inte IVA-vård
Arbetet med att ta på och av skyddsutrustningen gör att allt tar längre tid, men också att man stannar och gör fler insatser hos varje patient åt gången.
Patienterna på avdelningen klarar inte intensivvård, men tar emot syrgas, antibiotika och vätskeersättning. Det går att vårda dem — och att få att tillfriskna. Tre av patienterna har hittills har blivit friska och skrivits ut.
– En av dem är en 80-årig kvinna, som kunde gå hem själv, säger Johanna Pelttari.

Hon och Peter Johnson kan inte påstå att de, utifrån det 20-tal smittade som de behandlat, kan säga hur en typisk coronapatient ser ut.
– En del hostar, och då ger vi dem munskydd. En del har feber, andra inte. Sen har ju alla någon annan form av tidigare sjukdomsbild också. Vi har sett helt olika förlopp av covid-19 under de här dagarna, säger Johanna Pelttari.

Vill testa personalen
Enligt Peter Johnson har ingen i personalen tvekat för uppgiften. Men han tillägger:
– Det vore önskvärt att kunna göra enkla tester på personalen. Det skulle underlätta.

Under förra veckan öppnades också en andra geriatrikavdelning för covid-19-patienter på Nacka sjukhus. Därmed är två av sjukhusets fyra geriatrik-avdelningar till för dem som smittats av covid-19.
– Vi är beredda att ytterligare skala upp om när behovet kommer, säger Peter Johnsson.