Skärgården Publicerad 17:12, 09 april 2020

• "Vision om levande skärgårdssamhälle kvarstår"

Värmdö kommun och Eknö Hemman avslutar avtalet om kommunens blockförhyrning av lägenheter i Sandhamn. Men visionen om ett levande skärgårdssamhälle kvarstår säger parterna.

2005 skrev Värmdö kommun, samfällighetsföreningen Eknö hemman och KSSS på en gemensam avsiktsförklaring som syftade till att göra Sandhamn till ett levande samhälle året runt.

En snillrik konstruktion togs fram, där Eknö hemman byggde och stod som hyresvärd och kommunen som hyresgäst. Kommunen i sin tur, blockförhyrde hyresrätterna och hyrde sedan ut lägenheterna i andra hand.

Det ställdes höga krav på hyresgästen, som tvingades avstå besittningsskydd. På så vis kunde man trygga hyresrätterna från att förvandlas till sommarbostäder. Dessutom krävdes att man var folkbokförd på ön, hade sin permanenta bostad hela året och arbeta på Sandhamn eller kringliggande öar minst nio månader om året.

2015 underkände dock hyresnämnden upplägget. Nämnden kom fram till att det inte var okej att på detta sätt upphäva en hyresgästs besittningsrätt.

Och nu avlutar Värmdö kommun och Eknö hemman det avtal som finns om kommunens blockförhyrning av de 21 lägenheterna. ”En så pass begränsad verksamhet minskar möjligheten att upprätthålla kompetens, strukturer och processer och ger ökad risk för en ineffektivitet” skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– Det är positivt att syftet har uppnåtts innan avtalstidens slut 2025. Det finns ingen anledning att vi fortsätter ha denna udda fågel i vår verksamhet när Eknö Hemman är beredd att fortsatt följa den intention som fanns med i exploateringsavtalet, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

Genom att avtalet avslutas upphör kommunen att vara hyresgäst till Eknö hemman. Det ursprungliga syftet att säkerställa att lägenheterna skulle upplåtas på ett sätt som bidrog till parternas gemensamma vision om ett levande skärgårdssamhälle kvarstår skriver kommunen.

Avtalet upphör att gälla den 30 september 2020.


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x