Värmdö sätter in stöd för lokala företag

FOTO: LARS ÅKE HOLST, Gustavsbergs bildateljé
Värmdö Publicerad 15:22, 20 mars 2020

• "Det mest anständiga vi kan göra"

Värmdö kommun sätter in stödåtgärder för lokala företag för att underlätta för näringslivet under coronakrisen.

VÄRMDÖ. Värmdö kommer, likt Nacka och flera andra kommuner, nu att sätta in olika åtgärder för att stötta det lokala näringslivet i coronavirusets spår.

– Vi har tagit fram en lista med nästan 15 olika åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Värmdö har över 6 000 företag som räknas som småföretag och många kämpar i nuläget för att klara av intäktsbortfall på grund av coronapandemin. Regeringen har lanserat ett par stora stödpaket i miljardklassen, bland annat att staten tillfälligt tar över kostnaderna för sjukskrivningar, delar av lönekostnader vid korttidspermitteringar och ger anstånd för företagens skattebetalningar.

Deshira Flankör, M, kommunstyrelsen ordförande menar att det inte är säkert att statens stimulanspaket når Värmdös småföretagare och att det är av vikt att kommunen nu går in med olika åtgärder för att stödja de företag som har det svårt.

–  Vi gör det för att skapa lättnader för företagen. Jag ser det som det mest anständiga för företagen vi kan göra. Kommunen ska inte bli en plåga för företag med tillsynskonstroller som inte är nödvändiga, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen baserar en del av sina åtgärder på den lista som svenskt Näringsliv gått ut med, bland annat kommer kommunen att skynda på betalningar till leverantörer och förlänga betalningstider för sophämtning och avgifter för vatten- och avloppskostnader.

–  Vi inventerar företag som kan ställa om sin produktion till samhällsnödvändiga produkter som handsprit, visir, skyddskläder, som kan användas inom vård, skola och omsorg. Dessa vill vi sätta ned tillsynsavgiften för, säger Deshira Flankör.

Men kommunen gör även fler åtgärder.

– Svenskt Näringliv har gjort ett gediget arbete, sedan har vi tittat på vad vi ska göra. Vi gör som myndighet mer än vad som står på Svensk Näringslivs lista, som att öppna telefonlinjer för företag och hjälp med kontakter med myndigheter, säger Cecilia Lejon.

I dagsläget vet kommunen inte hur många företag som drabbats av coronavirusets följder.

– I nuläget hör vi av oss till företagen för att få en samlad bild av hur Värmdöföretagen mår och vad vi kan stötta med. Vi har inte någon samlad bild än av hur besvärligt det är för företagen i Värmdö, säger Cecilia Lejon.

Däremot säger Deshira Flankör nej till S föreslag om två månaders hyresfritt för företagen. Hon menar att bara drygt en procent av Värmdös företag hyr lokaler av kommunen, och det skulle bli svårt att förena med kommunallagens principer om likställighet.

– Det skulle bli väldigt dyrt för kommunen att ge dem reducering med hyresbetalningar, och det är så otroligt liten del av Värmdös företag som hyr av kommunen, bara drygt en procent. Skulle vi genomföra det skulle även andra som eventuellt riskerar att gå omkull har rätt till samma ersättning, då vi behöver behandla alla lika. Och det vore inte bra.

Deshira Flankör menar dock att några av de viktigaste insatserna kan enskilda Värmdöbor göra.

– Den största hjälpen är ju att vi som konsumenter fortsätter att handla och nyttja den service som företag erbjuder, att vi som kan fortsätter arbeta och att staten genom skattelättnader stöttar företagen så att människor fortsätter vilja vara företagare. Jag ser i nuläget en stor risk för att de annars inte vill fortsätta, och vi behöver företagen då fyra av fem jobb skapas av småföretag, säger hon.

Stödåtgärderna gäller från och med idag fredag.

Värmdös stödåtgärder för lokala företag

FAKTA:

 1. Betalningstider för hyror i kommunägda lokaler förlängs till 90 dagar.
 2. Betalningstider för leverantörer kortas ned till 20 dagar.
 3. Där det är möjligt förlängs tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden.
 4. Tillsynsbesök som inte är kritiska skjuts upp.
 5. Verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden prioriteras.
 6. Upprättande av dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden.
 7. Förvaltningen ska säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 8. Riktlinjer ska om möjligt uppdateras för att möjliggöra att restauranger omedelbart kan öppna sina uteserveringar.
 9. Förvaltningen ska se över om det går att tidigarelägga planerade kommunala investerings eller renoveringsprojekt.
 10. Sänka avgiften för företag som snabbt kan ställa om sin produktion till samhällsnödvändiga produkter, så som handsprit, visir, skyddskläder, m.m., som kan användas inom vård, skola och omsorg, samt avgifter för företag som snabbt kan ställa om sin produktion till samhällsviktiga produkter och verkar inom området tillverkning eller distribution av produkter och komponenter för vatten- och avloppsförsörjning.
 11. Förlänga betalningstider med 90 dagar för följande avgifter:
  1. Avgifter för sophämtning.
  2. Anslutningsavgifter för vatten- och avloppskostnader.
  3. Tillstånds- och tillsynsavgifter enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, samt avgifter enligt alkohollagen och tobakslagen.