Debatt Publicerad 12:49, 23 mars 2020

• "Mest pinsamt är dock att det är Moderaterna själva som ligger bakom avgifterna på Skurubron." Det skriver företrädare för S i en replik.

Det är direkt pinsamt att ledande moderater i Nacka och Värmdö samt Region Stockholm kräver nya pengar av staten för att slippa avgifter över Skurubron. I sin artikel den 17 mars blandar de bort korten genom att attackera regeringen i frågor som över huvud taget inte har med saken att göra. Det är anmärkningsvärt att agera så när vi står mitt i en av vår tids värsta kriser och coronaviruset fortsätter att skörda offer. Nu krävs istället samling och gemensamt ansvarstagande. Alla tillgängliga resurser måste användas till att förebygga och bekämpa pandemin samt till att därefter reparera de skadeverkningar den fört med sig. Fokus måste då vara på att upprätthålla och stärka jobb och företagande. Håller inte ledande M-företrädare med om detta längre?

Mest pinsamt är dock att det är Moderaterna själva som ligger bakom avgifterna på Skurubron! Både i Nacka och Värmdö drev man åren 2008–2009 igenom avtal med staten om denna straffbeskattning av Värmdös och Ormingelandets boende och besökare. Vi socialdemokrater protesterade högljutt i alla berörda politiska organ, genom insändare, i radio- och tv-inslag och genom en namninsamling som 1 000-tals personer skrev under. Men inga moderater tog då hänsyn till detta, varken i våra kommuner eller i den då moderatledda regeringen. Istället tvingade allianspartierna igenom avtalet. När regionala M-företrädare i dag attackerar dagens regering för sina egna politiska fiaskon missar man målet. Regeringen Reinfeldt som ni gjorde upp detta med avgick 2014. Någon ny bro hade man då inte börjat bygga, men regelverket för avgiftsfinansiering hade man noggrant satt på plats.

Mer glädjande är att det fortfarande går att lösa frågan, att slippa de orättvisa avgifterna. Sedan den 1 januari 2019 ligger frågan i regionens egna händer. Då övertog region Stockholm från länsstyrelsen ansvaret för länsplanen för trafikinfrastruktur, och därmed rådighet över de statliga medel som anslås av regering och riksdag. Regeringen kan inte själv lägga till resurser, det kan bara Riksdagen. Det är också moderaternas företrädare väl medvetna om.

Vi står, nu liksom tidigare, för att Skurubron ska var avgiftsfri. Vi säger bestämt nej till avgifter! Värmdö och Ormingelandet är en återvändsgränd och för de flesta av oss är bron över Skurusundet den enda reella möjligheten att ta sig till och från resten av regionen. Vi kommer, när coronakrisen väl är hanterad, lägga förslag i rätt instans som innebär att vi kan slippa avgifterna. Går det då att lita på de moderata företrädarnas vändning under galgen? Kommer ni i skarpt läge medverka till att slopa avgifterna? Eller var angreppet på dagens regering bara historieförfalskande populism?

Lars Bryntesson, S 
Gruppledare länsplane- och -samhällsplaneringsutskott, Region Stockholm
Carl Kangas, S 
Kommunalråd i opposition, Värmdö
Karin Voltaire, S 
Skol- och näringlivskommunalråd i opposition, Värmdö
Khashayar Farmanbar, S 
Kommunalråd i opposition, Nacka