Debatt Publicerad 10:03, 19 mars 2020

• ”Ansvarig minister Tomas Eneroth, S, skjuter ifrån sig frågan till regionen.” Det skriver lokala moderatpolitiker.

Regeringen slöt 2009 ett avtal om ny Skurubro. Enligt avtalet skulle arbetet påbörjas 2014 och vara klart 2017. I utbyte för att den nya bron tidigarelades skulle projektet till två tredjedelar finansieras genom broavgift. Totalt 600 av 900 miljoner som en ny bro beräknas kosta. Men först 2020 har arbetet med bron påbörjats och projektet beräknas bli klart 2024 — alltså sju år efter utlovat datum.

En regering har en rad kärnuppdrag där varje medborgare och kommun förväntar sig att man svarar upp mot förväntningarna och håller ingångna avtal. Det handlar om grundläggande saker. Såsom att vi ska känna oss trygga, att man agerar ansvarsfullt för att skapa jobb och tillväxt samt att det finns god infrastruktur för såväl människor som gods. Infrastruktur blir särskilt viktig för sammanhållningen när det rör sig om öar eller andra geografiskt separerade platser.
Regeringen misslyckas på samtliga punkter. Otryggheten breder ut sig, Sverige har EU:s lägsta tillväxt per capita och ett av de högsta arbetslöshetstalen i Europa. Därför är det kanske ingen överraskning att man misslyckas även på infrastrukturområdet.

Ansvarig minister Tomas Eneroth, S, skjuter ifrån sig frågan till regionen. Detta trots att han vet att den regionala länsplanen i allt väsentligt är intecknad i redan pågående projekt och att det bara finns 400–500 miljoner kronor de kommande fem åren att fördela på 26 kommuner i hela regionen. Även om regionen spenderade hela budgeten på bron skulle det inte räcka. Det är svårt att säga vilket som är värst, att ministern medvetet försöker vilseleda eller att han helt enkelt inte har koll på statens infrastrukturprojekt.
Därtill tvingar regeringen Region Stockholm att betala 4,2 miljarder netto, fullt utbyggt, i kostnadsutjämning för att täcka upp regeringens budget redan som det är. Att då peka på regionen som ansvarig för statens tillkortakommanden blir därför orimligt. Vi uppmanar regeringen att ta sitt ansvar: ta kostnaden för den nya Skurubron.

Leif Gripestam, M
Gruppledare länsplane- och samhällsplaneringsutskottet, Region Stockholm 
Deshira Flankör, M 
Kommunstyrelsens ordförande Värmdö 
Mats Gerdau, M 
Kommunstyrelsens ordförande Nacka


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x