Värmdö/Nacka Publicerad 19:57, 19 mars 2020

•Anpassar trafiken från måndag på grund av coronautbrottet

Kollektivtrafikresandet var i början av denna veckan bara hälften av normalt. Nu anpassar SL trafiken från och med måndag för att säkra en robust och uthållig kollektivtrafik till följd av utbrottet av coronaviruset.

För att möta nuvarande och kommande frånvaro även bland kollektivtrafikens medarbetare justeras antalet avgångar i busstrafik, spårvägstrafik och lokalbana i Stockholms län från och med måndag den 23 mars skriver SL i ett pressmeddelande. Tunnelbana, pendeltåg och skärgårdstrafiken körs som normalt tills vidare.

Beslutet har tagits av trafikförvaltningen i samråd med trafikutövarna.

– Vi befinner oss i en helt unik situation där personalläget är ansträngt i hela samhället. Det gäller även hos våra trafikentreprenörer. Det är mycket viktigt att stockholmarna kan resa till och från sina arbeten, men vi behöver hantera och ta höjd för att även kollektivtrafikens medarbetare behöver vara frånvarande från jobbet. Utvecklingen avseende personalläget innebär att vi behöver göra justeringar för att hålla igång trafiken, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör vid SL.

Däremot kommer SL inte att kunna byta ut fysiska tidtabeller på de cirka 14 000 busshållplatser och 100 hållplatser och stationer för lokalbanorna.
– Att med kort varsel ta fram och byta ut fysiska tidtabeller på alla de platserna är en omöjligt uppgift, säger Fredrik Cavalli-Björkman.

Istället hänvisas resenärerna till att söka sin resa på sl.se och i SL-appen.

Resandet med kollektivtrafiken i Stockholm har minskat under de senaste veckorna. Under förra veckan minskade antalet spärrpassager med 20 procent jämfört med samma vecka 2019. Även i busstrafiken kan man se motsvarande minskning av antalet påstigande.

– Eftersom färre än normalt reser kollektivt räknar vi med att det inte kommer att bli ökad trängsel trots glesare trafik, säger Fredrik Cavalli-Björkman.

Under fredagen och helgen kommer SL:s resenärer att få information ute i trafiken, genom anslag, digitala skyltar och utrop från förare och trafikvärdar.

– Tyvärr vet vi inte hur länge nuvarande situation kommer att pågå, eller hur det utvecklas. Denna trafikförändring gäller tillsvidare och om läget förvärraas kan vi tvingas till ytterligare trafikförändringar, säger han.

Förändringar från måndag 23 mars

Så här går trafiken under vardagar från och med 23 mars och tills vidare:

• Tunnelbanan och pendeltågen kör med ordinare turtäthet
• Busstrafiken i länet justeras med färre avgångar under vardagar (sökbara på sl.se och i SL-appen). Under morgon- och eftermiddagstrafik körs förstärkningsavgångar (inte alltid sökbara).
• Roslagsbanan, Lidingöbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och Nockebybanan - färre avgångar under vardagar (sökbara på sl.se och i SL-appen). Förstärkningsavgångar morgon- och eftermiddagstrafik (inte alltid sökbara).
• Spårväg city färre avgångar vardagar.
• Pendelbåtar går som vanligt, med undantag för linje 80 som får färre avgångar.
• Waxholmsbolagets trafik påverkas inte.