Insändare Publicerad 10:03, 25 mars 2020

• "Detta är inget mindre än en skandal! Ska verkligen denna pärla för rekreation och naturupplevelser offras?", skriver insändarskribenten om Skuruparken.

Nu går väl ändå skam på torra land! Här har man som närboende i snart tio års tid gått och trott att det bara är en tidsfråga innan Skuruparken räddas som öppet strövområde för all framtid genom att bli naturreservat. Och så får man höra att kommunen trots politisk enighet om detta ger upp. Faller till föga för markägaren JM Bygg, som hela tiden saboterat dessa planer. För nyligen meddelade allianspartierna att det blir både för dyrt och för svårt juridiskt att få till stånd ett naturreservat mot JM:s vilja.

D
etta är inget mindre än en skandal! Ska verkligen denna pärla för rekreation och naturupplevelser offras? Och därmed också möjligheten att återskapa den engelska park som redan på 1700-talet anlades under ledning av den kände trädgårdsarkitekten F M Piper, som också låg bakom Hagaparken. Det handlar alltså i hög grad om både historia, natur och kultur som hotas.

Det vore också ett nederlag för demokratin om ett enskilt företags vinstintresse tillåts gå före hundratusen medborgares samlade intresse i en viktig framtidsfråga. 
För det är pengar det ytterst handlar om. JM köpte 1999 parkmarken och var snabbt ute med reklam om att här ska byggas fantastiska bostadsrätter med sjöutsikt. 
Och det är för att kunna förverkliga detta som JM så frenetiskt i alla år med juridiska spetsfundigheter förhindrat kommunens planer på naturreservat. Och sagt nej tack till alla kompromissförslag och kommunala erbjudanden om att  köpa parken. Och trissat upp markvärdet genom att för sju år sedan förlänga de ettåriga arrendekontrakten med områdets småstugeinnehavare till 15-åriga.

Som jag ser det finns det främst två saker vi Nackabor och våra organisationer kan göra. Dels få politikerna att tänka om och jobba vidare för en kompromiss med JM. Den bör bygga på att politikerna sätter press på JM genom att ytterligare understryka att de under inga förhållanden kommer att ge bygglov för nybyggnationer eller kompromissa med strandrätten eller tillåta att den nuvarande misskötseln av parken kan fortgå. Detta bör få JM att sluta ställa orimliga ekonomiska krav. 

”Vi ska klara biffen”
Men framför allt gäller det för oss medborgare att få JM att inse att företaget kommer att tappa stort i anseende om det framhärdar i sin demokratiskt och moraliskt högst tveksamma attityd i den här frågan. Något som förresten också kan drabba JM:s storägare, bland andra Swedbank och Länsförsäkringar. Vad säger de?

Känner jag mina elva tusen grannar rätt kommer striden om Skuruparkens framtid som ett skyddat öppet strövområde inte att ges upp. Någonsin. Och med hjälp av Nackas nittio tusen andra medborgare ska vi klara biffen. Med allsköns agitation och demonstrationer. För så här får det bara inte gå till.

Göran Folin