S kräver hyresfritt för utsatta Värmdöföretag

FOTO: JESPER JÄGER ÄRLESTAD
Värmdö Publicerad 11:10, 20 mars 2020

S: "Kommunen måste agera ansvarsfullt och skyndsamt"

Nacka kommun har redan ett åtgärdspaket för näringsidkarna på grund av coronapandemin. Nu kräver S i Värmdö hyresfritt för utsatta Värmdöföretag.

Många hotell, restauranger, caféer och butiker, har stora intäktsbortfall på grund av coronapandemin. Nu vill S i Värmdö att kommunen agerar generöst som fastighetsägare och ger hyresfritt för utsatta företag i kommunen.

–  Kommunen måste agera ansvarsfullt och skyndsamt för att minimera krisens skadeverkningar för att förhindra att företag går omkull och jobb går förlorade, säger Carl Kangas, S, oppositionsråd i ett pressmeddelande.

S föreslår kommunen som fastighetsägare, direkt och genom de bolag kommunen äger, erbjuder två månader hyresfritt för ”särskilt utsatta ” lokalhyresgäster.

– Kommunen spelar en viktig roll och har ett starkt intresse av att de lokala företagen klarar krisen. Vi menar att det krävs snabba och kreativa lösningar från kommunen som får påverkan direkt, säger Carl Kangas.

Vilka som främst behöver insatsen och kan anses särskilt drabbade menar S att kommunen tillsammans med lokala företagarorganisationer och centrumföreningar kan bedöma.

– Det ligger i vårt affärsintresse att undvika långvarigt tomställda lokaler, så ett kortsiktigt hyresbortfall är ett bättre alternativ, säger Carl Kangas.

Nacka kommun har redan inrättat ett lokalt stödpaket för företagen, bland annat anstånd med att betala hyra i kommunala lokaler och med betalning av el-, VA- och avfallsavgifter.

S kräver också att Värmdö kommun kallar till sig andra stora ägare av kommersiella lokaler i kommunen för att se om motsvarande initiativ kan tas från den privata sektorn.

– Det ligger i allas intresse att Värmdös näringsliv klarar sig ekonomiskt igenom den här krisen. Vi måste alla hjälpas åt, och jag vill även uppmana alla Värmdöbor att hjälpa sin lokala entreprenör, genom att handla deras varor och tjänster, oavsett om det är på plats eller genom nya kreativa leveranslösningar, säger Carl Kangas.