Personal till hemtjänst och äldreboenden prioriteras

FOTO: JENNY FREJING (ARKIV)
Nacka Publicerad 10:31, 18 mars 2020

• "Vi förbereder oss för hållbara lösningar både på kort och lång sikt"

Nacka kommuns äldreomsorg har kontroll på läget. Men man är inte främmande för att söka helt nya vägar för att få tillräckligt med personal till hemtjänst och äldreboenden.

Det är de gamla och svaga som är mest utsatta under coronaepidemin. De kan behöva ännu mer hjälp, men möjligen av färre antal personal – eftersom de absolut inte får smitta de äldre.

NVP frågade Nacka kommuns social- och äldredirektör Marie Ivarsson om läget:

Även om kommunen inte driver hemtjänst och alla äldreboenden är ni ansvariga för att de fungerar. Gör de det?

 – Ja, kommunen har ansvar för att se till att de personer som har beslut om bistånd, som exempelvis hemtjänst, får det och vi tillgodoser detta.

Hur är samarbetet med de privata hemtjänstföretagen? 

– Hela samhället befinner sig i en ansträngd situation och behöver hjälpas åt. Det är därför extra viktigt att vi samverkar med de företag som är auktoriserade i kundvalet för hemtjänst. Vi har dialog med anordnarna och informerar kontinuerligt om de beslut som kommunen, regionen och myndigheterna tar med anledning av coronaviruset och som påverkar anordnarna. 

Vet ni om de klarar av att sköta de gamla i hemmen?
– Ja, vi får löpande information från anordnarna och i dagsläget (onsdag) meddelar alla att de klarar av att leverera hemtjänst till Nackas äldre. Det är viktigt att komma ihåg att vi befinner oss i en osäker tid och vi följer utvecklingen noga. Vi tar därför höjd för kommande utmaningar och förstärker vår beredskap.


Behövs det mer personal? Har ni gått ut med striktare riktlinjer till hemtjänstpersonal, om att de inte får vara sjuka? 

– Folkhälsomyndigheten är väldigt tydliga även här, alla som är sjuka ska vara hemma. Och vi har varit extra tydliga gentemot alla anordnare kring att människor som arbetar med äldre aldrig ska gå till jobbet om de har symtom på luftvägsinfektion, även milda.

Är det rimligt att ställa krav på att hemtjänstpersonalen har skyddsutrustning (handskar/munskydd) vid hembesök? Har detta tagits upp från kommunens sida? Handlar det om tillgång, eller kostnad?

– Vi har tät kontakt med anordnarna och de svarat att det i dagsläget finns det material som behövs. Personalen följer de rutiner och rekommendationer som finns för hygien och använder sig av skyddsutrustning när de utför uppgifter där den behövs. Skyddsutrustning är nödvändig för vissa uppgifter medan det för andra är prioriterat att ha en generellt god handhygien och följa Folkhälsomyndighetens uppmaning om att aldrig gå till jobbet om man är sjuk.


Hur ser det ut med personalförsörjning? Kan kommunen flytta över personal från en verksamhet till en helt annan?
– Vi tittar på hållbara bemanningslösningar på både kort och lång sikt. Vi är inte där i dag, men vi förbereder oss på det kan komma ett läge då vi kan behöva hjälpas åt på olika sätt.


 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x