Lokalt stödpaket för Nackas företag

Anders Börjesson FOTO: JENNY FREJING (ARKIV)
Nacka Publicerad 15:51, 19 mars 2020

• Underlättar för näringslivet under coronakrisen

Nacka kommun har tagit fram konkreta åtgärder för att stötta det lokala näringslivet, utefter det åtgärdspaket som Svenskt näringsliv rekommenderat. Åtgärderna riktar sig främst till företag inom besöks- och servicesektorer och detaljhandel, som drabbas hårt av den pågående coronapandemin.

– Vi kan säkert göra mera framöver, men det här är inom ramen för vad vi kan göra just nu, säger Anders Börjesson, näringslivsdirektör på Nacka kommun.

Syftet är att stärka företagens likviditet, frigöra tid för företagen att hantera svåra personalsituationer och att skapa framtidstro.

– Coronasmittan har på kort tid fått stora konsekvenser för delar av näringslivet, i synnerhet för restauranger och hotellen men även många butiker, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M). Jag vill att våra lokala företagare ska känna att vi stödjer dem på alla sätt vi kan, att de är viktiga för oss Nackabor. Kommunen har god ekonomi och vi klarar att ge anstånd med en del betalningar.

Nu kommer företag i Nacka att kunna få anstånd för en rad kommunala avgifter, kommunen förlänger tidsfrister vid tillståndsärenden, samt att kommunen lovar att hålla konferenser och sammanträden på lokala anläggningar. Bland mycket annat.

 

– Flera företag i Nacka drabbas hårt, och vi har sett stora varsel inom större kedjor som även drabbar de etablerade företagen i Nacka, säger näringslivsdirektör Anders Börjesson. Det finns en oro för vad detta kommer att medföra om situationen blir långvarig. För många företag handlar det om ren överlevnad, min förhoppning är att vårt paket kan vara ett stöd ett det här utmanande läget.

– Det blir lite på samma sätt som Skattemyndighetens anstånd. Alla företag får ansöka om olika anstånd, och förklara varför, förklarar Anders Börjesson.

Detta ingår i Nacka kommuns åtgärdspaket för att mildra effekterna av coronapandemin för lokala näringsidkare:

  • Anstånd för kommunala tillsynsavgifter inom livsmedels-, alkohol-, tobak- och miljöområdet.
  • Anstånd för betalning av el-, VA- och avfallsavgifter.
  • Anstånd för hyra i kommunala lokaler.
  • Snabbare betalning av fakturor till våra leverantörer.
  • Undvik gå till inkasso och Kronofogden vid utebliven betalning.
  • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska eller nödvändiga.
  • Förläng tidsfrister i tillsyns- och tillståndsärenden där så är möjligt.
  • Skjuta på regelbunden uppföljning och tillsyn och krav på inrapportering av uppgifter som inte är helt nödvändiga, detta inkluderar även skolor och äldreomsorg.
  • Kommunen ska sträva efter att prioritera lokala anläggningar vid bokning av kurser och konferenser.