Boo Publicerad 12:22, 03 mars 2020

• Bussar dröjer i Tollare • SL har provkört — åtgärder måste göras

Vägen behöver breddas och ny skyltning måste sättas upp innan SL-bussarna kan börja rulla i Tollare. 
– Exakt varför det blivit så här kan vi inte riktigt svara på, säger Jonas Nylander, kommunens projektledare.

Från Tollare kaj, längst ner vid Lännerstasundet, till närmaste busshållplats är det ungefär en kilometer. Och den promenaden kan Tollareborna räkna med att få ta ett tag till, för än finns det ingen tidplan för när området, som när det är färdigbyggt ska bestå av cirka 1 100 bostäder, kan få SL-trafik.
– Infrastrukturen där är inte optimal för busstrafik. Det är för trångt på vissa ställen och framkomligheten är inte tillräcklig, säger Claes Keisu, presskommunikatör på SL.

Tollareborna Lisbeth och Thomas har bott i området i knappt ett år och saknar bussen. 
– Jag tycker det är katastrof, busstrafik är utlovad här — det är inte okej att det inte är på plats än. Det är väldigt många i området som är upprörda, säger Lisbeth. 
– Nu tar jag bilen när jag ska någonstans, om bussen gick skulle jag hellre ta den, fyller Thomas i.

Under januari provkörde SL på vägarna i Tollare.  
– Vi kom då fram till att det finns åtgärder som behöver göras i infrastrukturen för att man ska kunna köra buss där. Bussar är ju stora och vi vill kunna köra med ordinarie fordon på sträckan, och då krävs det viss gatubredd och svängradie i kurvor för att kunna köra på ett trafiksäkert sätt, säger Claes Keisu.

Jonas Nylander, Nacka kommuns projektledare för Tollareområdet, säger att man just nu håller på att ta fram en åtgärdslista för vad som behöver göras.
– Vi behöver bland annat bredda vägen på vissa ställen, till exempel mellan tunneln och Tollare torg. Där är det lite för smalt, speciellt i kurvorna, och vägbredden behöver ökas med ungefär 50 centimeter. Dessutom behöver det målas linjer och skyltas i vägområdet, säger han.

Åtgärderna är genomförbara men ganska omfattande, säger Jonas Nylander. 
– Vi måste till exempel flytta kantsten vid trottoarer. Det kan bli lite knepigt, och kommer ta lite tid. Men målsättningen är att allt ska vara åtgärdat under 2020.
Hur kan vägen ha blivit för smal? Hade man inte planerat för busstrafik?
– Jo, det har varit en förutsättning från början att buss ska trafikera området. Exakt varför det blivit så här kan vi inte riktigt svara på. Generellt vill man inte ha för breda gator i täta bostadsområden för att hålla nere hastigheterna. Det har dock blivit lite för smalt för två bussar att mötas på några ställen, säger Jonas Nylander.

Vad åtgärderna kommer att kosta är ännu inte beräknat. Och när busstrafiken kan komma igång kan varken kommunen eller SL svara på i dagsläget. 
– Dels ska allt åtgärdas, och trafikförvaltningen ska verifiera att det funkar. Först därefter kan man börja planera in trafiken i tidtabellen.

Tollarebussen

Under en försöksperiod våren och försommaren 2019 trafikerade Tollarebussen sträckan mellan Tollare kaj och busshållplatsen på Sockenvägen. Bussen var ett initiativ från bostadsbolaget Bonava, som bygger merparten av bostäderna i Tollare.

Efter att försöket utvärderats beslutade Bonava att inte fortsätta köra bussen.
– Bussen var aldrig tänkt som en permanent lösning. Det mest stringenta som framfördes i enkäten var att människor upplevde att de fick göra för många byten på sin resa till city. Dessutom var beläggningsgraden varierad, säger Fredrik Hammarbäck, presschef på Bonava.

Tillsammans med Stena Fastigheter och Tobin Properties driver Bonava nu ett projekt för att få till en självfinansierad pendelbåtlinje mellan Fisksätra och city med stopp i Tollare.


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x