Värmdö Publicerad 12:49, 09 mars 2020

• Nämndordförande: "Jag är politiker här, inte privatperson" • ”Fullständigt oacceptabelt”

Frågan om flytten av resursgrupperna från Kullsvedsskolan till Brunns skola gjorde att det hettade till under allmän-hetens frågestund på kommunfullmäktige i förra veckan.

Det var när Petra Lindström, förälder till två barn med autism och ledamot i Kullsvedsskolans föräldraförening, ställde en följdfråga till utbildningsnämndens ordförande Cecilia Lindberg, M, som det hettade till. 
Frågan gällde varför Cecilia Lindberg, som vill flytta de kommungemensamma resursgrupperna, KSU, från Kullsvedsskolan till Brunns skola, gjort en helomvändning i sakfrågan. Petra Lindström hänvisade till ett öppet brev till utbildningsnämnden från 2009 som Cecilia Lindberg skrivit som föräldrarepresentant för språkklasserna. I brevet ifrågasatte hon nedläggningen av dåvarande resursskolan och att alla barn kan inkluderas. Delar av brevet publicerades även som debattinlägg i NVP.

Efter en ajournering återupptogs mötet och då gick Cecilia Lindberg till hårt angrepp mot Petra Lindström.
– Jag är politiker här, inte privatperson. Att ge sig på mig som privatperson, att komma med personangrepp, att dra in mina barn i den här salen är fullständigt oacceptabelt. Vi har lagt det här uppdraget på grund av att jag vet att samma inte funkar för alla, sa hon.

Utbildningsnämndens andre vice ordförande, Karin Voltaire, S, läxade i sin tur upp Cecilia Lindberg.
– Jag kan förstå att man kan känna sig påkommen, men det sättet du uttrycker dig på är fullständigt oacceptabelt. Du står och skriker i talarstolen åt en av våra gäster, det tycker jag verkligen är dålig stil.

Cecilia Lindberg säger till NVP att hon inte ändrat åsikt om flytten av KSU-grupperna och integrationen av barnen.
– 2009 var denna typ av insats på väg att läggas ner vilket jag motsatt mig som privatperson, och det är något jag står för än i dag. Genom vårt förslag säkrar och utökar vi KSU-grupperna. Kriterier för antagning och uppföljning av placeringar kommer att tydliggöras och vi skapar även möjligheter för de barn som vill och kan interagera med andra grundskoleelever och, om möjligt, även inkludera i vissa aktiviteter.


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x