Coronaviruset ställer in nämndmöten i Nacka

Nacka Publicerad 14:31, 23 mars 2020

• Inga möten för äldrenämnden och utbildningsnämnden i veckan

Coronaviruset ställer in nämndmöten i Nacka. Både äldrenämndens och utbildningsnämndens ordförande har beslutat att ställa in veckans nämndmöten. Anledningen i båda fallen är att man anser att ”se skäl att ställa in sammanträdet mot bakgrund av Covid-19-pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer att begränsa sociala kontakter med anledning av detta”.

Besluten har tagits av respektive ordförande, Karin Teljstedt, KD, i äldrenämnden och Monica Brohede Tellström, L, utbildningsnämnden med stöd av kommunallagens delegationsordning.

De ärenden som skulle behandlas ansågs inte vara av den karaktären att de inte skulle kunna vänta till nästa möte, 29 april för äldrenämnden och 13 april för utbildningsnämnden.