"Ser fram emot ett område runt Järla"

Insändare Publicerad 07:53, 14 februari 2020

• Nackas stadsarkitekt Nina Åman svarar på insändaren "Häpnadsväckande byggförslag vid Järla" som ifrågasätter byggplanerna i området

Nacka kommuns utveckling berör och engagerar. Den dialog som skapas mellan Nackabor, kommunens tjänstemän och politiker är något vi uppskattar och uppmanar till. Den 6 februari bjöd kommunen in till ”öppet hus” om Järla stationsområde norr och vi ser fram emot det aktuella samrådet, som är en aktiv form av dialog som vi använder under stadsutvecklingsprocessen och i arbetet med att utveckla Nacka.

Jag delar insändarskribentens engagemang och uppmanar alla som bryr sig om Nacka att vara en del av de samråd som äger rum. Det är en del av en viktig demokratisk process.

När det gäller det aktuella planförslaget ser jag fram emot ett område runt Järla som kommer innehålla tunnelbana, bostäder och lokaler och fyllas av människor, liv och rörelse under fler av dygnets timmar.
Jag håller helt med; Kultur- och naturvärden måste lyftas och bevaras. Däremot så tror jag att det ena inte behöver utesluta det andra, utvecklingen innebär inte att något tas bort utan att något läggs till. Vi skapar en ny årsring där nytt och gammalt får plats sida vid sida, byggnad för byggnad.

Välkommen att lämna synpunkter på planförslaget: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2016/888 i ämnesraden.
Eller till:
Nacka kommun
Planenheten KFKS 2016/888
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska ha kommit in skriftligen till kommunen senast den 19 februari 2020.

Nina Åman
Stadsarkitekt, Nacka kommun