Debatt Publicerad 10:01, 10 februari 2020

• "Kan ni lova att de nya pengarna från staten kommer att gå till fler lärare i skolan och personal i äldreomsorgen?" Den frågan ställer bland annat finansminister Magdalena Andersson, S, till de styrande Moderaterna i Nacka och Värmdö.

Nacka och Värmdö tillhör de kommuner som har de allra bästa förutsättningarna att leverera en god service till sina invånare. Ändå finns det brister i välfärden som i synnerhet beror på resursbrist. En lång historia av moderata skattesänkningar och slöseri med skattepengar har gjort att välfärden i våra kommuners ekonomi har urholkats.

I Nacka och Värmdö har klimatet hårdnat. Lärare går på knäna för att hjälpa elever att nå sina kunskapsmål och stötta elever med olika behov. Undersköterskor kämpar dagligen med att ge äldre trygghet och omsorg. Som lök på laxen dras sjukvården i Stockholmsregionen med långa köer i akutsjukvården och besparingar.
Det behöver inte vara så. Välfärden ska möjliggöra lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi. Den ska ge sjukvård efter behov — inte efter plånbok. Den ska ge samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till entreprenören. Det är grunden för ett samhälle som håller ihop.

I budgeten för 2020 gjorde regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna stora satsningar på välfärden. Och nu avsätts ytterligare fem miljarder kronor för 2020 för att säkerställa allas rätt till vård, utbildning, omsorg och andra välfärdstjänster.
Nacka kommun får 36 miljoner och Värmdö kommun 15 miljoner från staten utöver de medel som redan aviserades i budgetpropositionen. 
Det är alltså nya pengar som redan i vår kan användas till skolan och äldreomsorgen i våra kommuner. Så att våra välfärdshjältar får fler kollegor och rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt viktiga jobb. För att varje elev ska ha samma möjlighet att lyckas och nå framgång. Så att vård ges efter behov, inte efter plånbok.

Allianspartierna i Nacka har nyligen infört ett generellt besparingskrav på 25 miljoner kronor för 2020, och även beslutat att lägga ner Naturskolan. Vi kräver att det generella besparingskravet dras tillbaka, att Naturskolan blir kvar och att överskottet satsas i välfärden för våra barn och äldre. 
I moderatledda Värmdö är skolan så underfinansierad att verksamheterna knappt går ihop. Samtidigt har kommunbyråkratin svällt och konsulter hyrts in för ofattbara 96 miljoner förra året. 

För att stärka välfärden i våra kommuner krävs riktiga investeringar. Nu vill vi ha svar från de styrande Moderaterna i Nacka och Värmdö: kan ni lova att de nya pengarna från staten kommer att gå till fler lärare i skolan och personal i äldreomsorgen?

Magdalena Andersson, S
finansminister och Nackabo
Khashayar Farmanbar, S 
kommunalråd i opposition, Nacka
Carl Kangas, S
kommunalråd i opposition, Värmdö