SD: "Misslyckanden förenar er vårdpolitik"

Gabriel Kroon. FOTO: SVERIGEDEMOKRATERNA
Debatt Publicerad 11:50, 06 februari 2020

• Ingen av de som skapat vårdkrisen tycks kapabla att lösa den, skriver Sverigedemokraterna i Region Stockholm i en debattreplik.

I NVP ondgör sig den socialdemokratiska oppositionen över de sparsmakade satsningarna på primärvården i regionen. De styrande blågröna anklagas för att inte skjuta till tillräckligt med medel för att kunna ge primärvården nog med resurser. Vi delar de synpunkter som Socialdemokraterna riktar mot de blågröna i allmänhet och ansvarigt regionråd Anna Starbrink, L, i synnerhet. 

Med tanke på att tillskotten till Värmdös tre och Nackas 13 vårdcentraler inte ens räcker för att täcka kostnadsökningar och löneökningar, ännu mindre till mer personal är det lätt förstå kritiken. Nackas 13 vårdcentraler får cirka 300 000 kronor i tillskott, medan Värmdös tre får lite mer – strax över 500 000 kronor. Samtidigt vore det rimligt att Socialdemokraterna förstår att det finns en tydlig koppling till regeringens oförmåga att värna välfärden och tillståndet i landets regioner och kommuner.

Allt mer vård ska flyttas från akutsjukhusen till närakuter och primärvården. Vägen är utstakad och personal varslas på de sjukhus där redan hundratals vårdplatser är stängda på grund av personalbrist. Vårdens problem ska lösas en gång för alla i denna rockad där patienterna utgör pjäserna. Problemet är att primärvården inte har byggts ut innan akutsjukhusen försöker styra över patienterna i primärvårdens riktning. Återigen drabbas patienterna när politikerna visar upp sin oförmåga.

Vi är inte negativa till själva grundtanken att flytta vården närmare patienten. Men det kan inte ske förrän primärvården är vuxna i det nya uppdraget – bemanningsmässigt och kapacitetsmässigt. Det är inte primärvården i dag. Vårdkrisens lösning skjuts framåt i tiden när den allt sämre ekonomin driver fram en lösning som inte finns på plats.

Allt fler väljare ser dock igenom den utspelsteater som de nu tvingas genomlida – där ingen av de som har skapat krisen tycks kapabla att ta ansvar för att lösa krisen. Misslyckandena förenar de som styr från Rosenbad och från Landstingshuset. Väljarna förtjänar faktiskt bättre.

Gabriel Kroon
Gruppledare Sverigedemokraterna Region Stockholm