Debatt Publicerad 10:01, 03 februari 2020

• S svarar på den blågröna koalitionens debattartikel om satsningar på primärvården i Nacka och Värmdö

Det är positivt att det moderatledda styret efter många år av försummelse av vårdcentralerna nu vill höja ersättningen. Dessvärre riskerar vårdcentralerna trots detta nedskärningar i år då uppräkningen är alldeles för låg. 

Det finns goda grunder för att bygga ut vårdcentralerna i vårt län. En tillgänglig nära vård där invånarna ges en fast läkarkontakt kan avlasta den mycket ansträngda sjukhusvården, skapa trygghet för invånarna och förebygga sjukdomar.
Därför är det olyckligt att primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdens resurser stått still under mer än ett decennium när moderaterna styrt sjukvården i Region Stockholm. Även om det gjorts mindre uppräkningar de senaste åren så konstaterade hälso- och sjukvårdsförvaltningen nyligen att primärvårdens resursandel stått still de senaste fyra åren. 

Det moderatledda styret skriver att de gärna hade velat tillföra mer resurser till vårdcentralerna, men att det inte går. Det stämmer inte. I vårt budgetförslag visar vi att det går att satsa på vårdcentralerna, om man vågar prioritera.
Vi väljer därför bort dyra privatiseringsexperiment, med fri etableringsrätt för mottagningar på stan, som 2018 gav en merkostnad för skattebetalarna på över 2 miljarder kronor. Genom detta kan vi tillföra omkring 6 miljoner kronor till vårdcentralerna i Nacka och 4 miljoner till vårdcentralerna i Värmdö, det vill säga nästan dubbelt så mycket som moderatstyret.

Att kalla en uppräkning på 1,5 procent för en satsning är även mycket magstarkt. Faktum är att läkarna vittnar om att dessa resurser inte ens täcker ökade kostnader för till exempel hyror och löner. Detta innebär i praktiken att vårdcentralerna kan tvingas till nedskärningar. Något som särskilt gäller de offentligt drivna vårdcentralerna vars krav på att gå med vinst höjts med över 20 miljoner de senaste två åren. För de offentligt drivna vårdcentralerna i Nacka och Värmdö innebär detta närmare en miljon kronor mindre i år. Det är inte att satsa på vårdcentralerna.

Talla Alkurdi, S
oppositionsregionråd i Region Stockholm
Khashayar Farmanbar, S
kommunalråd i opposition, Nacka
Carl Kangas, S
kommunalråd i opposition, Värmdö