”Reagera — innan gonggongen slår”

Insändare Publicerad 12:09, 21 januari 2020

• "Moderaterna styr kommunskutan medan övriga partier sitter still i båten mot att emellanåt få ett köttben för husfridens skull", skriver insändarskribenten som uppmanar Värmdöborna att "reagera".

Medborgare, dags att komma upp på benen innan gonggongen slår. Sista chansen är nu! Det som pågått en längre tid och snart kommer att bli verklighet skrivs privatisering, konkurrens — ett mantra för en sann moderat.

Det som pågår i kommunen är en utförsäljning av alla våra gemensamma tillgångar till förmån för privata intressen. Vi kommer inte längre att äga det som rätteligen tillhör oss, Värmdös medborgare.
Byggnader som en gång köpts in för att behållas är nu till salu. Verksamheter i kommunal regi delas upp, slås sönder för gynnande av privat upphandling.
Att riva ner är lätt men inte att bygga nytt. Att bygga upp en verksamhet på nytt blir omöjligt av kostnadsskäl.

Medborgare, kommunen styrs i dag av Deshira Flankör, M, som är besjälad av en strategi att privatisera. Några exempel: Gustavsbergsbadet, Gustavsgården, hemtjänsten, barndagvårdare, kulturarvet, Värmdö bostäder — listan kan göras längre. 
Gustavsgården har stått på listan; i ett utspel av M (Deshira Flankör) och KD (Anna Lipinska) har påståtts att Guldkanten skulle utgöra ett stort problem som vore negativt för äldrevårdens helhet. Alltså, lösningen på problemen med budgetunderskott, vårdskandaler, och så vidare, stavas privatisering. Hjärnsläpp! 
Efter stora protester backade dock kommunstyrelsen men, medborgare, snart kommer säkert ett nytt försök till privatisering av Gustavsgården — det är bara en tidsfråga.

Moderaterna styr kommunskutan medan övriga partier sitter still i båten mot att emellanåt få ett köttben för husfridens skull. Det finns dock ett antal kloka personer i Alliansen värda att uppmärksammas.
Men vad gör Socialdemokraterna? Partiets ”värdegrund”, finns den kvar? Är ”Upp till kamp” bortglömt? Sätt ner foten, våga för att vinna — annars är ”En svensk tiger” ett uttryck som passar alltför väl in! Vänsterpartiet kommer säkert med på resan.  

Agera, kom ut i verkligheten innan tåget går och gonggongen slår! Senaste nytt: Bidraget till Guldkanten minskas, ännu en attack mot Gustavsgården, fortsättning följer, var så säkra!
Medborgare i Värmdö, detta styre måste få ett slut! Kommunanställda slutar! Experimentet ”Köp/sälj” skulle vara så bra, men skrotas kostnader med hjälp av det? Konsultkostnader på 96 miljoner. Jag stannar här.

Är det någon som tror att detta privatiseringsmantra leder till en väl fungerande kommun som värnar om dess invånare? Om någon tror att tomten finns, så är det helt okej.

Stig Malmqvist