Nacka Publicerad 15:31, 09 januari 2020

• Tio års arbete ska ge tolv minuters resa mellan T-centralen och Forum 

Den tio år långa resan mot tunnelbanan till Nacka har påbörjats. Om några veckor stängs vägar och parkeringar av vid de framtida stationerna och i mars går de första sprängsalvorna.

Den här veckan dimper en broschyr ner i brevlådan hos alla boende och företag i Nacka, med detaljerad information om Region Stockholms arbeten med tunnelbanan till de nya stationerna Sickla, Järla och Nacka. För nu är det dags att sätta spaden i marken, eller rättare sagt: Börja förbereda för sprängningar i marken.

Vid alla tre stationslägena måste sprängningar göras, först för att bygga arbetstunnlar och därefter för spårtunnlar och stationer. När allt är klart, enligt tidsplanen om tio år, kommer det att ta tolv minuter att åka mellan Nacka Forum och T-centralen.

Redan i februari kommer Nackaborna att märka arbetena, i form av olika avstängningar. 

Gång- och cykelvägen under Värmdöleden vid Skvaltan hålls stängd i två till tre månader, under bygget av arbetsområdet till station Nacka. Vid Alphyddan försvinner ungefär en tredjedel av infartsparkeringen, för att ge plats åt arbetsområdet för station Sickla. Och vid Järla kommer infarten från Birkavägen till Järla östra skolväg att stängas av, och ersättas med en ny infartsväg mellan brandstationen och Järla sporthall.

– Den nya vägen är utformad tillsammans med kommunen och uppfyller samma krav på säkerhet som andra kommunala vägar, säger Emilie Labacke, kommunikatör i projektet Blå linje till Nacka.

Om ett par veckor hålls ett öppet hus (se faktaruta). Emilie Labacke tror att många frågor kommer att handla om hur sprängningarna kan påverka fastigheter i närområdet.

– Många är nog oroliga för sprickor. Men det är väldigt, väldigt liten risk att det sker. Alla byggnader rör sig naturligt på grund av bland annat årstidsväxlingarna, och de rörelserna är större än de som de här sprängningarna orsakar. Men det kan kännas kraftigare, eftersom ljudet och luftvågen kan förstärka upplevelsen.

Alla fastighetsägare inom ett visst avstånd från tunnlarna kommer, via brev, att erbjudas besiktning före sprängningarna. När arbetet är avslutat görs sedan en efterbesiktning för att se eventuella förändringar.

Öppet hus

Vid två tillfällen, den 29 och 30 januari klockan 16:30 – 19:30 hålls öppet hus i matsalen i Nacka stadshus om tunnelbanebygget. På plats finns representanter från tunnelbaneprojektet och från kommunen, som kan svara på frågor.

  • Hanna Bäckman