Värmdö Publicerad 11:38, 09 januari 2020

• Överens med kommunen • Medger inte anstånd • Sakfrågan inte prövad

Länsstyrelsen avslår i ett delbeslut Villeroy & Bochs överklagande av kommunens beslut att allt drän- och lakvatten från deponin i Ekobacken måste renas.

Villeroy & Boch överklagade kommunens förbud att släppa ut orenat lakvatten från deponin. Bolaget överklagade även beslutet att inte bevilja anstånd med reningen.

Men länsstyrelsen meddelar nu att de i ett delbeslut avslår yrkandet om inhibition, det vill säga de kommer inte att upphäva beslutet om så kallad omedelbar verkställighet.
– Det är glädjande att länsstyrelsen delar vår bild att reningen måste påbörjas omedelbart. Det är viktigt att alla tar sin del av ansvaret och står för de åtgärder som följer med det, säger Lars-Erik Alversjö, M, bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen bedömer "att det Villeroy & Boch anfört inte föranleder länsstyrelsen att göra någon annan bedömning än den nämnden har gjort i det överklagade beslutet. En verksamhetsutövare har bevisbördan för att dess verksamhet utreds och åtgärdas så att den inte ger upphov till olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det är också, i enlighet med försiktighetsprincipen, av vikt att lakvatten i behov av rening inte fortsatt förorenar recipienten. Länsstyrelsen finner därför att nämnden haft skäl för verkställighetsförordnandet".

Däremot har länsstyrelsen inte prövat sakfrågan än. Delbeslutet är ett så kallat självständigt beslut som inte är bindande för myndighetens slutliga bedömning.

Villeroy & Boch kommer att överklaga länsstyrelsens delbeslut.
– Parallellt fortsätter vi undersöka olika lösningar för rening av lakvattnet från vår deponi, säger Angelica Zwahlen, kommunikationsansvarig på bolaget.

Dessutom har JM överklagat kommunens beslut och begärt anstånd med att utveckla sin talan.

S har under en längre tid krävt ett omedelbart stopp för utsläppen och föreslagit att kommunen hyr in ett portabelt reningsverk med start 2019, och kräva ersättning från den som förorenar marken i efterhand.
– Om delbeslutet från länsstyrelsen står sig är det positivt. Men än så länge fortsätter utsläppen, och löftet att stoppa dem före den sista december är redan brutet, säger Carl Kangas, S, oppositionsråd.

Partiet har även krävt att kommunens miljötillsyn stärks.
– Kommunen vet inte idag hur stort område som är förorenat. Tyvärr så har majoriteten aktivt röstat emot våra förslag som hade kunnat stoppa utsläppen före årsskiftet, säger han.

Texten uppdaterad 9 januari klockan 15:22.

Förbud mot utsläpp

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade i november att förbjuda Villeroy & Boch att släppa ut orenat lakvatten från 1 januari 2020. Beslutet gällde omedelbart även om det överklagas och var förenat med ett vite om 40 000 kronor i månaden. Bolaget har överklagat kommunens beslut och även begärt att beslutet inte får verkställas förrän det vunnit laga kraft.


 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x