Nacka Publicerad 15:05, 13 januari 2020

• Första sprängsalvan skjuts klockan 10 • Vägen stängs av två gånger om dagen

Bygget av Skurubron har fått flera olika startskott. Det officiella, men endast symboliska, smälldes av när en nygjord 3D-modell av broarna avtäcktes vid ena brofästet i början av december förra året. Men redan i november började trafiken påverkas, i och med att gång- och cykelbron på brons södra sida stängdes av.

Och imorgon, tisdag, smäller det — bokstavligt talat. Då skjuts nämligen brobyggets allra första sprängsalva. Detta sker klockan 10 i området söder om 222:an på Skurusidan.

Sprängningarna på platsen kommer att fortsätta under våren, och i februari planerar man att även börja spränga för den nya brons landfästen på båda sidor sundet.

På fasta tider, till att börja med klockan 10 och 14 på vardagar, kan trafiken i båda riktningarna på Värmdöleden komma att behöva stoppas i upp till tio minuter med anledning av sprängningarna. Maj till september kan sprängningarna ske även klockan 19:30 på vardagar, men inte på fredagar.

Vid de stora sprängningarna kommer vi alltid av säkerhetsskäl att stänga av vägen, säger Åse Wallin, projektledare för Skurubron på Trafikverket.

Den nya bron ska byggas i stål och betong av entreprenören Itinera S.p.A. Hösten 2022 är den tänkt att invigas. Därefter påbörjas renovering av den nuvarande bron, som ska omvandlas till gång- och cykelväg och lokalväg. Hösten 2024 ska hela projektet vara klart.

Öppet hus för Värmdöborna

Trafikverket har redan hållit öppet hus i Nacka om broprojektet. Nu är det Värmdöbornas tur att ställa frågor till de ansvariga. Den 30 januari, klockan 17 till 20, i Värmdö kommunhus hålls öppet hus, där Trafikverket och kommunen deltar.

  • Hanna Bäckman