Värmdö Publicerad 13:29, 28 januari 2020

• Namninsamling mot nedragningar • Beslut i kväll

”Rör inte Värmdö kulturskola!” -  Närmare 300 Värmdöbor protesterar mot de planerade neddragningar på Värmdö kulturskola. I kväll tar kultur- och fritidsnämnden beslut om besparingar på 3,5 miljoner kronor på kulturverksamheterna.

Som NVP berättat planerar kultur- och fritidsnämnden att ta beslut om besparingar på 3,5 miljoner kronor på kulturverksamheter, bland annat ska 916 000 kronor sparas på kulturskolan. En översyn av verksamheterna ska också göras.

Jasmin Farid, M, ordförande i nämnden har tidigare sagt att skolan får en höjd ersättning per elev och kompenseras för ökade lokalkostnader men att skolans budget måste anpassas efter elevunderlaget, som minskat.

Men planerna fick Värmdöbon Anna-Viktoria Samuelsson, vars barn gått i kulturskolan, att reagera. Hon uppmanade alla Värmdöbor som tycker det är självklart att Värmdös barn- och ungdomar ska få möjlighet att lära sig spela instrument, teater, sjunga och dansa i Värmdö kulturskola att mejla politikerna i kultur- och fritidsnämnden under parollen ”Rör inte Värmdö kulturskola!” eller visa sitt stöd via en länk i sociala medier.

Fram till den 27 januari har 277 personer skrivit under eller kommenterat uppropet. Efter det har ytterligare 25 personer skrivit på. Nu har namnlistan skickats in till kultur- och fritidsnämndens ledamöter. Initiativtagaren Anna-Viktoria Samuelsson skriver att alla former av neddragningar på kulturskolan visar på en minskad ambitionsnivå för barn och ungdomar.  ”Det tycker vi är fel och vi vill att ni tänker om” skriver hon.

I kväll ska nämnden ta beslut om besparingarna. Även annan kulturverksamhet, som bibliotek, idrott och fritid, ungkulturhuset Gurraberg, kulturutbud, aktiviteter och evenemang samt central ledning och administration, påverkas.