”Värmdö — en fara för rikets säkerhet?”

FOTO: HAMPUS HAGSTEDT/FÖRSVARSMAKTEN
Debatt Publicerad 14:49, 01 december 2019

• ”Den styrande majoriteten i Värmdö visar ett genuint ointresse för Sveriges förmåga att försvara sig” skriver Henrik Paulsen, S, ersättare i kommunstyrelsen, i ett debattinlägg

Det torde numera stå klart att Berlinmurens fall inte medförde någon evig fred. Istället förstärks olika konflikter över hela världen. Det har även uppmärksammats i Sverige och åtgärder företas för att återställa rikets försvarsförmåga efter den tidigare aningslösa nedrustningen.

I detta syfte har en statlig utredning tagit fram ett förslag till förstärkning av totalförsvaret. Ett av utredningens förslag är att staten, genom länsstyrelsen, ska kunna hindra personer med kopplingar till främmande makt att förvärva fastigheter i för försvaret känsliga områden.  Sådana områden finns bland annat runt Sandhamn där en angripares fartyg kan passera på väg in mot Stockholm. Ett annat förslag är att länsstyrelsen ska kunna lägga veto/förhindra att samhällsplaneringen leder till oönskade effekter för totalförsvaret.

Värmdö kommun har beretts möjlighet att yttra sig över utredningen. I det yttrande som antogs vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 november visade den styrande majoriteten ett genuint ointresse för Sveriges förmåga att försvara sig. Argumenten var att förslagen medför inskränkningar i den privata äganderätten och i det kommunala självstyret. När det gäller den privata äganderätten såg man en fara i att utredningens förslag skulle kunna riskera fastighetsvärdena. Detta är bara nonsens eftersom förslaget bara berör en extremt liten grupp av spekulanter, i de flesta fall inga alls. För övrigt är äganderätten även förutan detta förslag inte oinskränkt, man får till exempel inte bygga hur man vill. När det gäller det kommunala självstyret är inte heller det oinskränkt. Att länsstyrelsen föreslås kunna sätta stopp för en samhällsplanering som skulle kunna riskera rikets säkerhet kan inte heller anses vara en otillbörlig inskränkning i det kommunala självstyret.

Vi för vår del tyckte att utredningens förslag var rimliga och att de är väl motiverade utifrån behovet av att stärka Sveriges totalförsvar i den oroliga tid vi lever i. Därför föreslog vi socialdemokrater att kommunstyrelsen istället skulle anta ett till utredningen mer positivt yttrande, men där blev det tummen ner.

Sammanfattningsvis är ”Majoritet för Värmdös” negativa inställning till att förstärka Sveriges försvar bekymmersamt då alla aktörers bidrag krävs för att få ett så starkt försvar som det någonsin är möjligt.

Henrik Paulsen, S, ersättare i kommunstyrelsen