Värmdö Publicerad 10:44, 02 december 2019

• Partiet vill veta varför vård- och omsorgsnämndens ordförande föregår utredningen som pågår om Gustavsgården

Vänsterpartiet ifrågasätter socialkontorets och Anna Lipinskas, KD, agerande i samband med den allvarliga fallolycka som inträffade på Gustavsgården i oktober.

Kvinnan, som har afasi och funktionssvårigheter, glömdes bort på toaletten och påträffades drygt fem timmar senare på golvet nedanför sängen. Senare skickades hon till sjukhus där konstaterades en höftfraktur och lunginflammation. Det finns olika uppgifter om när kvinnan ska ha skickats till sjukhus, enligt kommunens lex Sarah-utredning ska det ha skett på natten, enligt en ny anmälan först mitt på dagen nästföljande dag. En lex Sarah-utredning pågår.

Kommunen gick, efter NVP rapporterat om händelsen, ut med information om att man varnat och sparkat två anställda, en provanställd och en timanställd, samt att en tillsvidareanställd fått en skriftlig varning och ett förändrat uppdrag. Kommunen skrev också att de ”aktivt valt att missköta sitt uppdrag”, men enligt personalen fick de lämna kvinnan på grund av larm. Vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna Lipinska, KD, sa till NVP att ”Människor som fuskar med andras liv har inte plats på Gustavsgården”.

Nu vill Vänsterpartiet veta varför Anna Lipinska, KD, föregår den utredning som pågår, och skyller på personalen. I en interpellation till Anna Lipinska frågar Liv Simonsen, V, även vad hon menar när hon säger att personalen ”aktivt valt att missköta sitt uppdrag”. V vill även veta om Anna Lipinska anser det rimligt med tre personal, varav två inte fast anställda, på 16 boende, hur arbetssituationen såg ut vid händelsen, vem som bär ansvaret vid bristande rutiner och om Lipinska anser att hon tagit sitt politiska ansvar.