Nacka Publicerad 09:00, 03 december 2019

• Skanska överklagade Nackas beslut — snart ska länsstyrelsen avgöra frågan

Skanskas planerade stenkross i Gungviken, mellan Saltsjö-Duvnäs och Fisksätra, vållade mycket protester från närboende för omkring ett år sedan. De var bland annat oroade över buller och luftföroreningar till följd av stenkrossen.

I våras beslutade Nackas politiker i miljö- och stadsbyggnadsnämnden att förbjuda Skanska att driva verksamheten på platsen, ett beslut som överklagades av Skanska.

Inom kort ska länsstyrelsen ta ställning till Skanskas överklagande, och för att understryka Nackas ståndpunkt i frågan har kommunstyrelsen, på initiativ av ordförande Mats Gerdau, M, nu skrivit ett brev till länsstyrelsen. 

– Vi vill visa att kommunen som kommun tycker detta, inte bara nämnden som miljömyndighet. Det är viktigt att påtala vår uppfattning. Vi tycker inte att det passar med en störande stenkross här, säger Mats Gerdau.

I brevet står det att krossen saknar såväl politiskt som folkligt stöd och att den skulle medföra betydliga störningar för närboende. Man lyfter även fram hur viktigt det är för Nackaborna med ostörd natur när kommunen stadigt växer.

Dessutom, skriver kommunstyrelsen, skulle krossen i praktiken hindra andra företag att etablera sig i området.

  • Hanna Bäckman

 
Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x