Nacka Publicerad 15:25, 10 december 2019

• Över hundra år gammal bro — unik i landet

Norra Danviksbron — där Nacka- och Värmdöbussarna kör i riktning mot Slussen — är utdömd och måste åtgärdas. Det konstaterades i Stockholms stads utredningar redan 2014. 

Bron är över hundra år gammal, kan öppnas och har trafikerats av både väg- och spårtrafik. Det gör den unik i landet, konstaterar Stockholms trafikkontor i en ny skrivelse.

Efter flera år av vidare utredande har staden en plan på hur renoveringen av bron ska gå till. För 450 miljoner kronor vill man totalrenovera bron, så att den håller i ytterligare 60 år. Stål och betong som tagit skada ska bytas ut, men brons utseende och därmed också dess kulturhistoriska värde ska bevaras. 

Ambitionen är att genomföra arbetet under tiden som Saltsjöbanan fortfarande har slutstation Henriksdal och alltså inte passerar bron. Eftersom Saltsjöbanan åter beräknas trafikera Slussen år 2026 och bron tar upp till två och ett halvt år att renovera, har den preliminära byggstarten satts till år 2023. 

Härnäst ska Stockholms trafiknämnd godkänna förslaget till inriktning på det fortsatta projektet.

Den södra Danviksbron, alltså den del där biltrafiken och bussarna mot Nacka och Värmdö går, renoverades 2013.

  • Hanna Bäckman