Värmdö Publicerad 11:21, 15 december 2019

• Nya mätresultat om utsläppen i Farstaviken • "Lakvattnet ingen risk för miljön"

Det kan bli svårt att få till en rening av Farstaviken som utlovat. Förutom att kommunens beslut överklagats, visar nya mätningar att flöden och föroreningar från Ekbacksdeponin minskat under hösten.
– Lakvattnet utgör ingen risk för miljön, säger Marianne Jarnhed, vice vd på Villeroy & Boch.

Senast den 31 december 2019 ska JM och Villeroy & Boch ha påbörjat rening av det förorenade dag- och lakvattnet från sina fastigheter i industriområdet Ekobacken. Något som kan bli svårt att få till.

Båda bolagen har överklagat beslutet. I förra veckan avslog majoriteten S initiativ om att begära en halv miljon kronor för att installera ett portabelt reningsverk. Dessutom presenterar nu Villeroy & Boch nya mätresultat, som delvis motsäger tidigare provtagningar, kring utsläppen från deponin som sträcker sig fram till 30 september.
– De omfattande åtgärder vi gjort har visat på goda resultat. Vi har även låtit göra en omfattande miljöriskbedömning. De nya mätningarna visar på en halvering av mängden lakvatten och kraftigt reducerade halter av metaller. Slutsatsen av miljörapporten är att lakvattnet inte utgör risk för miljön, säger Marianne Jarnhed, vice vd på Villeroy & Boch.

Tidigare resultat kan slängas
Villeroy&Boch anser att de provtagningar som gjorts på lakvattnet mellan 2010 och 2019 inte är representativa eftersom det runnit in förorenat vatten från omkringliggande mark i deras lakvattenrör. I fjol upptäcktes omfattande skador på röret, som lagades i juli.

– Det beklagliga är att alla våra mätresultat som gjorts sedan 2010 visat sig felaktiga då de kraftigt påverkats av förorenat dagvatten från andra områden. I princip är det bara att kasta dem, säger hon.

Bolaget frågar sig om det överhuvudtaget finns ett behov av rening, och hänvisar till tidigare beslut i länsstyrelsen och kommunen.

Varför är det så svårt att få till en reningsanläggning?
–  För det första har man inte beslutat att det ska renas, utan att lakvattnet ”vid behov” ska renas. Det är därför vi fått dispens under årens lopp. Det är först nu med det senaste beslutet vi fått krav på oss att rena lakvattnet, säger Marianne Jarnhed.

Ni ser inte att bolagets varumärke skadas av alla turer i den här frågan?
– Det är klart att det har gjort. Det är mycket tråkigt att Villeroy & Boch har fått klä skott för Farstavikens mående. I den nya rapporten framgår att lakvattnet står för 0,4 procent av tillflödet till Farstaviken, det måste man ha med i beräkningen. Vi förstår oron hos medborgarna, den tar vi på största allvar. Vi står också under miljötillsyn, det är en del av vår vardag att följa upp lakvattnet, säger Marianne Jarnhed.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden gör en annan bedömning än Villeroy & Boch. Provresultaten, som bolagets rapport bygger på, ingår i underlaget till beslutet som nämnden tog i november. Proverna ingår i företagets egenkontroll och togs mellan juli och september, men beslutet omfattar även ytterligare provtagning i oktober, säger Nina Hertzberg, miljöinspektör.
– Rapporten kom in efter beslutet. Men rapporten och nämndens beslut baseras på samma provresultat. Nämnden gör fortfarande bedömningen att trots att lakvattnet inte är lika förorenat längre så är det fortfarande såpass förorenat att det behöver renas innan det når Farstaviken. Bedömningen baseras både på lakvattnets egenskaper och Farstavikens miljöstatus, säger hon.

Löfte bryts

Filip Joelsson, MP, ordförande i tekniska nämnden, anser att beslutet att säga nej till S begäran att äska pengar hos kommunstyrelsen för att installera ett portabelt reningsverk var naturligt.
– Vår utgångspunkt är att vattnet ska renas och att bolaget har ansvar för det. Det verkar konstigt då om vi ska skaffa ett mobilt reningsverk när bolaget förbereder sig på att skaffa ett sådant. Skulle vi be kommunstyrelsen om pengar för att installera ett reningsverk, skulle beslut tidigast kunna tas i februari. Vi är beredda att agera snabbare än så, säger han.

Han säger att vitet, som bygg- och miljönämnden dömt ut, kommer att börja löpa från 1 januari.
– För Villeroy & Boch skulle det bli billigare att samarbete med JM om rening. Jag utgår från att de för samtal med varandra, då de har en delad börda i detta.

Det ser ju ut som majoritetens löfte bryts, hur ser du på det?
– Om det blir en kort försening måste jag vara beredd att acceptera det. Det är olyckligt, det är ett löfte vi gett väljarna, men det viktiga är att vattnet blir renat, säger Filip Joelsson.

 Carl Kangas, S, oppositionsråd är kritisk till att majoriteten avslog S förslag om ett portabelt reningsverk och befarar att det nu kan dröja före utsläppen renas.
– Det moderatstyrda Värmdö har haft många år på sig att ta tag i utsläppen i Farstaviken. Majoritetens löfte är att utsläppen ska upphöra 1 januari 2020, inget annat. Det är ytterst allvarligt att detta löfte nu ser ut att brytas och att våra förslag om åtgärder ignoreras, säger han.

Texten uppdaterad 17 december 10:03


 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x