Nacka Publicerad 07:37, 02 december 2019

• M: ”Rådgivningen har spelat ut sin roll” • S och NL är kritiska

Nackas konsumentrådgivning ska läggas ned. Det beslutade arbets- och företagsnämnden häromveckan.

S och NL riktar kritik mot -beslutet och menar att en enda familj som råkar illa ut på grund av nedläggningen kan kosta mer än besparingen.

– Den kommunala konsumentrådgivningen har spelat ut sin roll. Hjälp och stöd i konsumentfrågor tillhandahålls i dag av många aktörer, vilket inte har funnits tidigare. Alliansen väljer att prioritera kommunens kärnverksamhet, som arbetsmarknadsinsatser för personer med försörjningsstöd, och prioriterar därför ned mindre viktiga åtaganden, säger Filip Wiljander, M, ordförande i arbets- och företagsnämnden.

Tillsammans med övriga Alliansen klubbade han, under nämndens senaste sammanträde, beslutet att avveckla Nackas konsumentrådgivning.
Nackas konsumentrådgivning hanterar årligen cirka 300 rådgivningsärenden. De vanligaste frågorna rör mobilabonnemang och hantverkstjänster, enligt etableringsenhetens enhetschef Pia Stark.

En avveckling av verksamheten beräknas generera en årlig besparing på 790 000 kronor, enligt en tjänsteskrivelse. Enligt samma skrivelse riskerar de personer som använder rådgivningen mest — äldre, personer med funktionsvariationer och nyanlända eller personer som är språksvaga i svenska — att drabbats hårdast av nedläggningen.
Vilka risker ser ni för de grupperna?
– Det finns inga särskilda risker. Det finns många andra aktörer att vända sig till, säger Filip Wiljander.

Socialdemokraterna och Nackalistan är av annan åsikt. De reserverade sig när beslutet fattades och sa att de kände oro för konsekvenserna.
– I tjänsteskrivelsen är man tydlig med vilka beslutet kommer drabba. De personerna har bäst hjälp av att få den här hjälpen ”hands on”, öga mot öga, säger Gunnel Nyman Gräff, S, nämndens andre vice ordförande.
– Genom att hänvisa till konsumentstöd som finns på nätet eller telefon gynnar man enbart de som redan i dag kan ta sig fram via webb och telefon, tillägger hon.

Gunnel Nyman Gräff håller heller inte med om att det inte finns några risker med avvecklingen. Tillsammans med YuSie Rundqvist Chou, NL, lät hon anteckna följande till sammanträdesprotokollet:
”Allt det som är förebyggande och uppsökande försvinner i och med majoritetens beslut. […] En enda familj som råkar illa ut på grund av nedläggningen av Konsumentrådgivningen kan kosta mer än hela -besparingen. Är det värt det?”.

När och på vilket sätt verksamheten kommer att avvecklas är inte klart. Det bör, enligt Filip Wiljander, beslutas av ansvarig direktör.
Nackas budget- och skuldrådgivning kommer att bestå i sin nuvarande form då kommunen, enligt socialtjänstlagen, är skyldig att tillhandahålla sådan rådgivning till skuldsatta personer.