Värmdö Publicerad 12:19, 18 december 2019

• Ingen rening i sikte för Farstaviken • S: "Allvarligt"

Reningen av Farstaviken kommer inte att bli klar till årsskiftet som Majoritet för Värmdö utlovat.

Carl Kangas, S, är kritisk till att majoriteten bryter sitt löfte och avslog S förslag om ett portabelt reningsverk och befarar att det nu dröjer före utsläppen renas.
– Det moderatstyrda Värmdö har haft många år på sig att ta tag i utsläppen i Farstaviken. Majoritetens löfte är att utsläppen ska upphöra 1 januari 2020, inget annat. Det är ytterst allvarligt att detta löfte nu ser ut att brytas och att våra förslag om åtgärder ignoreras, säger han.

Inte heller kommer kommunen att tillsätta mer resurser för att komma tillrätta med problemen inom en rimlig tidshorisont. Nyligen avslog majoriteten S initiativ om 150 000 kronor för att anställa ytterligare en miljöinspektör.

Filip Joelsson, MP, ordförande i tekniska nämnden, anser att beslutet att säga nej till S förslag om ett portabelt reningsverk var naturligt.
– Vår utgångspunkt är att vattnet ska renas och att Villeroy & Boch har ansvar för det. Det verkar konstigt om vi ska skaffa ett mobilt reningsverk när bolaget förbereder sig på att skaffa ett sådant. Skulle vi be kommunstyrelsen om pengar för att installera ett reningsverk, skulle beslut kunna tas tidigast i februari. Vi är beredda att agera snabbare än så, säger han.

Filip Joelsson har tidigare sagt till NVP att han är beredd att acceptera en kort försening av reningen av vattnet.

– Det finns en risk att det inte går att få till en rening i januari. Om det blir en försening på en eller två månader är det olyckligt, och ett löftesbrott, men något jag måste acceptera, säger han.

Villeroy & Boch menar att de nya mätresultaten sedan juli visar på förbättringar. Men bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden gör en annan bedömning än bolaget trots att nämndens beslut baseras på samma provresultat, samt ytterligare provtagning i oktober.

–  Nämnden gör fortfarande bedömningen att trots att lakvattnet inte är lika förorenat längre så är det fortfarande såpass förorenat att det behöver renas innan det når Farstaviken. Bedömningen baseras både på lakvattnets egenskaper och Farstavikens miljöstatus, säger Nina Hertzberg, miljöinspektör.

Villeroy & Boch har, som NVP berättat, överklagat kommunens beslut. Även JM har överklagat kommunens beslut. Just nu får de inte föra ut schaktmassor från sin tomt.

– För att det ska bli en långsiktigt bra lösning måste man enligt vår uppfattning hantera det krossade berg som ligger på vår fastighet. Detta saknades i kommunens beslut. Vi har förslag på hur det ska hanteras och för en dialog med kommunens miljöenhet. Vår förhoppning är att vi ska få klartecken att hantera berget, så att vi samband med detta ska kunna genomföra reningen av eventuellt kvarstående problem från lak- och dagvatten, säger Sören Bergström, vd på JM Entreprenad.

 

 


 
Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x