Insändare Publicerad 12:47, 29 november 2019

• Insändarskribenterna protesterar mot den minskade ytan

Vi är en grupp volontärer som varje vecka i fyra år erbjudit läxhjälp och haft språkcafé på Älta bibliotek. Med anledning av den nya detaljplanen för Älta centrum vill vi protestera mot den minskade ytan som Älta bibliotek erbjuds. Ältas invånare kommer fram till år 2030 att öka med 40 procent i målgruppen barn och unga, som är en av bibliotekets prioriterade grupper. Om man sedan lägger till yngre syskon och föräldrar så förstår man att besöksantalet kommer att öka drastiskt. Älta bibliotek är i dag Nackas minsta bibliotek till ytan och ska enligt den nya planen bli ännu mindre, trots att besöksantalet kommer att öka. Den planerade lokalen för biblioteket innehåller till exempel tio pelare som gör att den blir svårmöblerad, försvårar uppsikten över lokalen och förhindrar ett effektivt utnyttjande av lokalen.

Älta bibliotek är också det bibliotek i Nacka som de senaste åren haft den största ökningen av besökare och utlån. I kontraktet med kommunen 2019 står att, för att behålla och säkerställa en bra biblioteksservice så behöver bibliotekets yta vara på 500 kvadratmeter. I dag är biblioteksytan 322 kvadrat och det nya biblioteket kommer alltså att bli 28 kvadrat mindre. Dessutom används i dag ytorna utanför biblioteket för exponering av tidskrifter, böcker och aktuella evenemang, något som inte kommer att vara möjligt med de nya förutsättningarna. Folkbiblioteken har en viktig roll som mötesplats och demokratisk arena. Inte minst de nya svenskarna har behov av detta.  Då de kringliggande kulturlokalerna i Älta också får minskade ytor ser vi att behovet av vistelse inne på biblioteket kommer att öka ytterligare. Vi kräver därför att kommunen satsar på ett rymligt, väl fungerande bibliotek för alla grupper i Älta.

Volontärer i Älta bibliotek