Nacka Publicerad 12:06, 18 november 2019

• Fettpropp i avloppsledning orsak • Akuta åtgärder sätts in

Bada inte i Bastusjön. Det förmedlar Nacka kommun efter att vattnet konstaterats vara otjänligt. Orsaken är ett utsläpp från en avloppsledning tidigare i höst.
Som en första akut åtgärd ska syresättningen i sjön förbättras med pumpar.

Matfett i diskho orsakade fettpropp i avloppsledningarna vilket i sin tur gjorde så att avloppsvatten inte kunde ta sig vidare utan istället svämmade över till en dagvattenledning som förde vidare det till Bastusjön.  
Provtagning har visat på låg syrehalt och bakteriell påverkan och vattnet klassas som otjänligt. Nacka kommun avråder därför människor och hundar att bada i sjön. Inte heller vinteraktiviteter på sjön rekommenderas då isen kommer att bli svagare på grund av det underhållsarbete om nu ska göras.

För att åtgärda vattenkvaliteten kommer Nacka vatten och avfall till att börja med installera fyra pumpar som ska syresätta vattnet. Arbetet är en första akut åtgärd som ska pågå i under sex månader. Pumparna trycker ner syre i vattnet vilket gör att syrehalten ökar och sjön kan återhämta sig. Provtagningar kommer att göras kontinuerligt för att säkerställa att syrepumparna ger förväntat resultat.

Ledningarna som skadats och orsakat utsläppet är åtgärdade.