Värmdö Publicerad 17:21, 05 november 2019

• Villeroy & Boch förbjuds släppa ut orenat lakvatten till Farstaviken • JM föreläggs påbörja rening av dag- och lakvatten från krossanläggningen i Ekobacken senast vid årsskiftet

Villeroy & Boch förbjuds att släppa ut orenat lakvatten från deponin i Ekobacken. Samtidigt föreläggs JM att påbörja rening av dag- och lakvatten från sin krossanläggning i området. Senast 31 december 2019 ska båda företagen ha påbörjat rening av det förorenade vattnet från sina fastigheter. Det beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden idag. 

I fjol släppte Villeroy & Boch ut 21,4 miljoner liter orenat lakvatten från deponin (gamla porslinstippen) ut i Farstaviken. I år har mängden minskat men fortfarande överskrids halter av kväve, nickel, kadmium och zink kommunens dagvattenpolicy.

Behovet av rening har diskuterats i decennier. Men bolaget har gång på gång fått dispens, först från länsstyrelsen, sen av kommunen. Senast 2017 togs beslut om att allt drän- och lakvatten som avleds från deponin "vid behov" ska genomgå en rening senast 2019. Beslutet har vunnit laga kraft, men bolaget begärde i våras anstånd med reningen fram till 2021.

Idag tisdag tog bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut om att inte medge ytterligare anstånd och att förbjuda bolaget att släppa ut orenat lakvatten från deponin i Ekobacken.

–  Jag är väldigt nöjd med beslutet, framförallt att det var en enig nämnd. Vi har haft ett bra samarbete över blockgränserna, säger Lars-Erik Alversjö, M, nämndens ordförande och fortsätter:
– Att begära ytterligare anstånd på grund av att bolaget haft problem med sin egenkontroll är inte aktuellt. Vi har ett beslut från 2017 som har vunnit laga kraft där vi har förelagt Villeroy & Boch att rening ska påbörjas senast vid utgången 2019 och det är vad som gäller, säger han i ett uttalande.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2020 och är förenat med vite om 40 000 kronor per månad.
I avvaktan på den permanenta lösningen ska komma tillstånd måste bolaget senast den 15 december redovisa vilken provisorisk reningstekning man ska använda. En mobil reningsanläggning kan, enligt tjänstemännen, installeras på relativt kort tid (veckor). Bolaget måste eftersträva ett nollutsläpp av zink kadmium, bly och arsenik, och i övrigt får inte halterna överstiga kommunens dagvattenpolicy.

Parallellt tog nämnden beslut om att förelägga JM Entreprenad att påbörja rening av det dag- och lakvatten som kommer från bolagets kross- och sorteringsanläggning på Ekobacken, alternativt samla upp vattnet. Senast tre månader efter beslutet vunnit laga kraft ska JM lämna förslag på hur dag- och lakvatten ska tas om hand och renas innan vidare utsläpp till Farstaviken.

Som NVP berättat har det under en tioårsperiod sprängts och krossats sulfidhaltigt bergmaterial på Ekobacken. Det har lett till förorenat dag- och grundvatten, med höga halter tungmetaller och låga pH-värden, rinner orenat till Farstaviken. Det finns nu risk för negativ påverkarn på Baggensfjärden vars kemiska status redan idag är klassad som dålig bladn annat utifrån kadmium och bly, vilket betyder att ingen ytterligare försämring får ske.

– Farstaviken är hårt belastad och den här frågan har utretts länge nog. Med dessa två förelägganden får vi äntligen stopp på de här utsläppen, säger Mats Abrahamsson, MP, ledamot i nämnden i ett uttalande.

JM har hittills sagt att de är villiga att utföra åtgärder för krossverksamheten, men inte för andra verksamheter i Ekobacken. Kommunen har även förbjudit JM att föra ut misstänkt sulfidförande bergart eftersom de riskerar förorena andra områden. JM har tror att föroreningarna kommer att minska om krossmassorna tas bort.

Villeroy & Boch hade inför beslutet yrkat på återremiss, då man anser att beslutsförslaget är undermåligt och innehåller flera fel.

Besluten kan komma att överklagas.

 
 
Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x