Solpaneler på ­bullerplank kan bli verklighet i Nacka

Bullerplank i Nacka kan förses med solpaneler. FOTO: JENNY FREJING (ARKIV)
Nacka Publicerad 12:30, 01 november 2019

• ”Innovativ och god idé” • ”Kan integreras även på andra platser”

De ska ge ett tystare Nacka, och samtidigt producera energi. Det handlar om sol-paneler på bullerplank, som nu ska utredas av kommunen.

Bakom förslaget står Miljöpartiet, vars motion i ämnet mottas positivt av kommunens tjänstemän. Om fullmäktige så småningom bifaller motionen, innebär det att kommunen kommer att utreda möjligheterna att använda solpaneler som bullerplank i Nacka. 

Trafikanter kan bländas
Idén ses av tjänstemännen som innovativ och god. Men först måste man inventera vilka vägar i Nacka som skulle lämpa sig, utifrån solinstrålning, förväntad energiproduktion och kostnader. En felaktig placering av panelerna kan nämligen medföra att trafikanter bländas, samtidigt som det finns risk för stöld och skadegörelse, bedömer tjänstemännen. 
Bullerplank med solpaneler finns på flera håll i Europa. I Sverige var Lerums kommun tidigt ute, när de 2014 uppförde ett bullerplank med solfångare längs med järnvägen. Där ses projektet som lyckat, trots att planket producerat mindre energi än förväntat de första åren.

I en protokollsanteckning från mötet med miljö- och stadsbyggnadsnämnden där motionen behandlades skrev Desha Svenneborg, MP:
– Solens energi behöver vi använda mer i stadsbyggandet och bullerskydd är viktigt för en tyst stad med mindre trafikbuller. Men bullerskydd behövs också på andra platser och även här kan solskydd integreras, i anslutning till skolor, förskolor och idrottsplatser till exempel.