S: Östlig förbindelse behövs

Debatt Publicerad 15:16, 24 november 2019

• Infrastrukturen i länets östra del är rejält eftersatt, skriver S i Nacka och Värmdö i en debattreplik

Centerpartiets kommunalråd i Nacka och Värmdö, Hans Peters och Kristina Lång skriver i NVP att Österleden behövs nu. De argumenterar bland annat för att leden skulle kunna minska trängseln, öka våra kommuners konkurrenskraft och ge utrymme för en levande stad.

Vi kan inte annat än att hålla med.

Vi socialdemokrater i Nacka och Värmdö har — liksom våra centerpartistiska kollegor — i många år drivit frågan om en österled, eller Östlig förbindelse som den ibland kallas. Vi har dessutom varit tydliga att vi anser att denna förbindelse ska prioriteras för kollektivtrafik.

Östlig förbindelse är inte bara smart för de kommuner som har ett behov av en snabbare access till och från Stockholm.

Trafikanalyser och nyttoberäkningar som genomförts inom ramen för det arbete Trafikverket utfört åt Sverigeförhandlingen visar att Östlig förbindelse inte bara minskar trängseln på Värmdöleden och Södra länken, utan även i Stockholms innerstad.

Skälet till att Östlig förbindelse behövs är att infrastrukturen i länets östra del är rejält underdimensionerad och eftersatt.

Framför allt om denna trafiklänk ger företräde för kollektivtrafik skulle framkomligheten för Nacka- och Värmdöbor öka, men det skulle också bidra till att fler bostäder byggs och fler arbetstillfällen skapas i vår del av regionen.

Vi ser framför oss att Östlig förbindelse ska kunna nyttjas av både privatbilar och kollektiv-
trafik men där kollektivtrafik ges företräde.

Det finns redan sådana lösningar, exempelvis i Ekerö där vissa körfält kan nyttjas av enbart kollektivtrafik under rusningstrafik.

Vi är också öppna för att diskutera så kallade reversibla körfält så att kollektivtrafiken får egna körfält som byter riktning beroende på trafikflödena under dygnets olika timmar.

Vi håller också med våra centerpartistiska kollegor om att vi inte ska stirra oss blinda på koldioxidutsläppen i en fråga som denna.

Även om det i dag fattades beslut om att bygga Östlig förbindelse så kommer det att ta många år tills länken kan stå klar. Då är det rimligt att anta att en stor del av Stockholmsregionens trafik fortfarande sker på gummihjul men att huvuddelen av bränslemotorerna har ersatts av andra energikällor.

Låt oss se till att vi tillsammans arbetar för att göra verklighet av Östlig förbindelse!

Khashayar Farmanbar, S, kommunalråd i opposition i Nacka

Carl Kangas, S, kommunalråd i opposition i Värmdö