Debatt Publicerad 13:03, 18 november 2019

• Nackalistan uppmanar i ett debattinlägg de övriga partierna att tänka om

I södra Boo bor numera var tionde Nackabo permanent efter en stadig inflyttning i de gamla sommarstugeområdena. I uppemot nio av tio fastigheter bor där numera människor året runt utan kommunalt vatten och avlopp vilket allvarligt bidragit till en försämring av vattnet i Baggensfjärden och som drabbar grundvattennivån. 

För snart 50 år sedan började kommunen prata om VA inom 10–15 år i området. Senast lovades att VA skulle vara klart 2017. Men hittills har det stannat just vid prat trots allt större negativa konsekvenser för miljön. Nu har Länsstyrelsen tröttnat på detta och förelagt kommunen att lösa VA-frågan i Gustavsviksområdet senast i december 2022.

Hur har då kommunstyrelsen reagerat? Jo, alla partier utom Nackalistan stödde ett överklagande till Mark- och miljödomstolen där kommunen än en gång ville senarelägga VA med flera år i väntan på att detaljplaner för området skulle vara klara. Planer som redan försenats åtskilliga år och löper mycket stor risk att försenas ytterligare. Dessutom har Länsstyrelsen noga betonat att VA-frågan inte är beroende av detaljplanen!

Under denna långa och segdragna process har boende försökt få anstånd med att lösa avfallsfrågan själva eftersom kommunen utlovat VA inom några år. Men icke, anstånd gäller tydligen bara kommunen. 

Man tar sig för pannan. Hur kan en kommun fördröja en sådan viktig miljöfråga under så lång tid? Orenat avloppsvatten fortsätter att leta sig ut i Baggensfjärden, likaså omfattande lastbilstrafik för tömningar av avloppstankar, hushållens uttag av rent vatten som påverkar grundvattennivåerna. Dessutom finansieras en VA-utbyggnad av fastighetsägarna vilket kan kosta dem uppemot 300 000 kronor ända fram till huset.

Så här kan man inte bygga ett hållbart samhälle. Vi uppmanar därför övriga partier att tänka om. Kommunen måste skyndsamt bygga ut VA i hela södra Boo. Värmdö kommun måste också hjälpa till att rädda Baggensfjärden och minska föroreningarna i Farstaviken.

Christina Ståldal, NL, miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Mikael Carlsson, NL, kommunstyrelsen, oppositionsråd

Lina Olsson, NL, natur- och trafiknämnden