"Förstör inte Nackas småskalighet"

Birkaområdet i centrala Nacka. FOTO: JENNY FREJING
Insändare Publicerad 10:00, 04 november 2019

• Öppet brev till Mats Gerdau om planerna i Birka  • "Stadsplanearbete är oerhört viktigt för det är så långsiktigt, och gör man fel kan det bli rent av ödesdigert" 

Med anledning av artikeln i NVP nr 41 ”1 200 bostäder föreslås i Birka” ber jag att få påminna kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, om följande:

Dagen före valet i september förra året stod du utanför Saltsjöbadens centrum och delade ut valmaterial för Moderaterna. Jag gick fram till dig och sa med ett beklagande att jag tyvärr för första gången i mitt vuxna liv inte kan rösta på M i kommunalvalet.
Du frågade varför och jag svarade: på grund av Moderaternas hantering av stadsplaneringen i kommunen. Jag sa ”Ni verkar ha ambitionen att göra ett Solna av Nacka”. Som exempel på detta tog jag M:s hantering av projektet Birka. Du protesterade kraftfullt och sa att det inte var tal om så många bostäder som då föreslogs (600 enligt start-pm och upp till 1 000 bostäder enligt planskisser).
Nu talar ni om 1 200 bostäder! Så gick det med det löftet!

Stadsplanearbete är oerhört viktigt för det är så långsiktigt, och gör man fel kan det bli rent av ödesdigert. Solna stads pulvrisering av Hagalund är ett skräckexempel och nu vill Nacka göra om samma misstag i Birka. Jag vet att det är fråga om en annan arkitektur för Nacka men övergreppet är detsamma. Nackas charm ligger i att marken inte är hårdexploaterad utan bebyggelsen är en blandning av olika typer av flerfamiljshus, villor och industribyggnader som byggts om till bostäder, kontor och butiker med angränsande grönområden.
Bygg gärna över eller utefter stora trafikleder, men förstör inte mångfalden och småskaligheten. Vi behöver inte trånga gator med höga hus som inte släpper ner dagsljus och områden som saknar gröna ytor i Nacka.

Jag har en förhoppning att man skall kunna lita på att ni politiker inser att ni inte är experter på allt. Om ni inte har egna erfarna och kunniga tjänstemän som kan råda er i stadsplanefrågor, så måste ni ta in hjälp utifrån. Res ut i landet och lär av projekt som blivit bra.
Anders Wall sa en gång att trappor städas uppifrån! Det är med andra ord du som får stå till svars om det inte blir bra.

Anders Hansson
Civilekonom och före detta fastighetsutvecklare