Värmdö Publicerad 14:08, 19 november 2019

• Bättre trafiksystem och fler bostäder • "Med fler människor som rör sig i centrum ökar också tryggheten"

På sitt möte i dag, tisdag, godkände kommunstyrelsens planutskott ett nytt start-pm för Gustavsbergs centrum. Målet är att få till en ny detaljplan, som ska möjliggöra nya bostäder och centrumlokaler, så att området i slutändan får mer liv och blir trevligare att vistas i. Därutöver ska man skapa ett fungerande trafiksystem för centrala Gustavsberg och nya parkeringsplatser ska tillkomma.

Det är inte första gången som ett start-pm för centrum antas. Redan 2008 godkändes ett första start-pm för området. Därefter antogs ett nytt 2015 för stadsparken och centrum. Nu har förutsättningarna ändrats så pass mycket att tjänstemännen bedömer man behöver göra ytterligare ett omtag. Bland annat har gränsen för detaljplanen ändras sedan sist. 

Dessutom har fastighetsägaren Nordika tidigare i år fått positivt planbesked för att bygga om delar av centrumanläggningen. 

 – Det är så roligt att vi nu äntligen kan börja förverkliga visionen om ett attraktivt centrum med liv och rörelse, butiker, kultur och samlingspunkter. Med fler människor som rör sig i centrum ökar också tryggheten under dygnets alla timmar, säger Kristina Lång, C, ordförande i planutskottet, i ett pressmeddelande.

Samråd om planen, då allmänheten får tycka till, beräknas kunna hållas i slutet av 2020, och målet är att anta den nya detaljplanen första kvartalet 2022.

  • Hanna Bäckman