Nacka Publicerad 12:30, 07 november 2019

• Skolkoncern vill starta F-9-skola i Sickla • "Optimalt läge för en skola"

Sickla är på väg att få en ny grundskola. Skolkoncernen Jensen Education har långt gångna planer på att starta F-9-skola på Planiavägen, ett stenkast från kommunala Sickla skola.

Till höstterminen 2021 planerar Jensen att starta en grundskola, F-9-skola, på Planiavägen i Sickla, mitt emot gamla KKV-huset och Sicklavallens fotbollsplan, på vägen mot Älta, men också i närhet till Nacka station och kommande tunnelbana.

– Det är ett optimalt läge för en skola i Nacka. Vi hoppas på elever från Nacka, Saltsjöbaden, Älta, och när tunnelbanan kommer även från Stockholm. I januari ska vi söka om skoltillstånd hos Skolinspektionen, förklarar Ulf Jonsson, fastighetschef på Jensen Eduacation.

Ansökan om bygglov är inlämnad av fastighetsägaren på Planiavägen och förhoppningen är att kunna börja bygga om den befintliga tegelfastigheten till skola, samt bygga en ny separat matsals- och idrottsbyggnad intill efter nästa sommar.

Skolan, som ska rymma elever från förskola till årskurs 9, kommer att vara på 6 450 kvadratmeter, inklusive matsal och en idrottshall – dock inte med fullstora mått.

– Vi har självklart förankrat det här med Nacka kommun, men själva bygget är ju villkorat av att vi får skoltillstånd. Det får vi tidigast i september 2020.

Friskoleföretaget Jensen bygger för närvarande förskola i Nobelberget och kommer öppna en i Orminge efter jul.

  • Jalmar Carlson