Nacka Publicerad 09:02, 02 november 2019

• Rankas som näst bäst • Kommunen har lyft frågan med flyers och direktreklam

Nacka är näst bästa kommun i landet på att informera sina invånare om de miljöfaror som tvättning av bilen hemma på gatan medför. Det menar Hållbar biltvätt, ett initiativ som startats av branschföreningen Svensk bensinhandel, när de utnämnt Årets biltvättarkommun. 

Att tvätta bilen på gatan skadar miljön eftersom det smutsiga vattnet, som innehåller tungmetaller och kemikalier, rinner ner i gatubrunnar. Nacka kommun har genom bland annat flyers och direktreklam lyft frågan och förklarat miljövinsterna av att istället använda hållbara biltvättar. 

Årets bästa biltvättarkommun blev Kristinehamn.