I Saltsjöbaden står utegym på önskelistan

Saltsjöbaden/Fisksätra Publicerad 10:42, 30 november 2019

• Medborgarförslag för gym vid IP • ”Skulle vara enormt värdefull”

”Anlägg ett välutrustat utegym på idrottsplatsen i Saltsjöbaden.” Det föreslår en Saltsjöbadsbo i ett medborgarförslag.

Ett utegym vid idrottsplatsen skulle kunna locka många besökare, då det är en ”central knytpunkt för barn- och vuxenaktiviteter”, skriver förslagsförfattaren. Gymmet skulle även kunna bidra till att föräldrar som väntar på sina barn på idrottsplatsen kunde använda tiden ”till stärkande och hälsofrämjande aktiviteter”, enligt förslaget.