Fler bussturer till Centralen — och en ny till Tynningö

Sjövägen får fler turer nästa år. FOTO: Jenny Frejing
Nacka/Värmdö Publicerad 16:41, 20 november 2019

• Fler busslinjer till Cityterminalen

Flera av de lokala busslinjerna som går till Cityterminalen i stället för Slussen får fler turer när turlistorna ny görs om. Region Stockholms trafikförändringar är klara.

Kollektivtrafiken i Stockholm ses över årligen och nu är det klart vilka förändringar som sker i trafiken från och med december 2019. Här nedan följer de viktigare förändringarna för Nacka/Värmdös kollektivtrafik:

402 (Slussen – Nacka Forum över Kvarnholmen) får fler turer över sommaren. 405 (Lindholmsplan – Ektorps C) får utökat turtäthet, samtidigt som 446 (V Orminge –Medborgplatsen får färre turer då 446C (V Orminge – Cityterminalen) får fler turer i stället.

445C (Cityterminalen – Ö Orminge) får ytterligare två avgångar morgon och kväll, dock ej på sommaren. 444 kommer att gå 15-minuterstrafik på helgerna hela året.

Saltsjöbanans turlista kommer inte att förändras.

För Värmdös del är det en del smärre förändringar, men där 474 kommer att få ett par nya turer på eftermiddagarna och att busslinjerna som inte går till Slussen får utökade turer. 423 (Medborgarplatsen – Lugnet) får fler avgångar på eftermiddagen, likaså linje 435C (Hemmesta vägskäl – Cityterminalen) och 480C (Cityterminalen – Mölnvik).

Inne i Gustavsberg kommer linjerna som går via centrum till Ingarö få ny dragning. Godenius väg och den smalaste delen av Odelbergs väg används inte fortsättningsvis, utan 428 – 430 kommer att rulla på Båtvägen och Rättarvägen i stället.

Tynningö (i Vaxholms kommun) och Värmdö kommer i fortsättningen att knytas samman med busslinje 689 som i fortsättningen kommer att rulla på Tynningö och sedan ta vägfärjan mellan Tynningö och Norra Lagnö och avsluta i Gustavsberg.

När det gäller sjötrafiken är det främst linje 80 (Nybroplan – Lidingö via bland annat Nacka strand) som fått förbättringar. Linjen kommer att få fler turer och dessutom förlängas till tunnelbanan vid Ropsten.

Planeringen av tidtabellerna för kollektivtrafiken i Stockholms län består av flera parallella processer. I november är det slutliga trafikförändringsdokumentet klart och de nya tidtabellerna för 2020 börjar gälla från och med 15 december 2019.