Nacka Publicerad 09:33, 28 november 2019

• Ska rymma tunnelbanans entré, hotell, restauranger och kontor

Det ska bli 23 våningar högt och synas vida omkring — det nya stationshuset i Sickla. Nu får allmänheten tycka till om förslaget.

Huset ska ligga vid korsningen Sickla industriväg/Värmdövägen, ovanpå den framtida tunnelbaneuppgången för Sickla station. Det 90 meter höga huset ska rymma såväl tunnelbaneentré och vänthall som handel, service, restauranger, hotell och kontor. 

Enligt tidplanen ska planen kunna antas tidigast första kvartalet 2021.

Men innan kommunen går vidare med projektet, är det dags för samråd. Fram till den 8 januari kan allmänheten lämna synpunkter på förslaget. 

Dessutom kan den som vill veta mer om projektet gå på öppet hus i Nackas stadshus den 9 december klockan 17:30 — 19:30. Det är drop-in och representanter från Region Stockholm, kommunen och byggaktören Atrium Ljungberg kommer att finnas på plats.

  • Hanna Bäckman