Insändare Publicerad 08:02, 09 november 2019

• Idrottsförälder i Nacka: "Det kostar att ge sina barn en fungerande fritid"

Alla barn har rätt att växa upp med möjlighet till en fungerande fritid. Idrott kan utgöra skillnad mellan hälsa eller ohälsa, gemenskap eller utanförskap, ork eller trötthet. Forskning visar dessutom att det finns positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Barn med olika familjebakgrund har dock inte samma förutsättningar till ett aktivt idrottande. Andelen unga som föreningsidrottar är högst i socioekonomiskt starka grupper och lägst i de svaga. 

Ojämlikheten ökar även i Nacka, trots kommunens mål om att fritidsutbudet ska vara attraktivt och tillgängligt för alla. Många barn hinner inte åka till fotbollsträningen, som på grund av planbrist börjar redan vid 16.30-tiden på en plats som ligger flera kilometer från hemmet. Det krävs att föräldrar har flexibla jobb och är bilburna, eller har ett socialt nätverk med möjligheter till hjälp och stöd, för att barnen ska kunna ta sig till och från träningarna. 

En utslagning sker redan bland de yngre barnen, vars föräldrar inte kan engagera sig aktivt i barnens idrottande. Föräldrar i de lägre socioekonomiska grupperna kan sällan gå ifrån sina arbeten förrän arbetstiden är slut. Även ensamstående föräldrar har bekymmer.

Nacka står inför stora utmaningar när det gäller att få fler barn i rörelse. Den stillasittande skärmtiden ökar och innebär hälsorisker. Det är trångt i gymnastiksalarna både på idrottslektionerna och under föreningstid. Flera idrottsföreningar har dessutom börjat ta ut köavgifter. Samtidigt som vissa barn aldrig börjar träna, eller slutar idrotta för att det blivit för krångligt eller för dyrt, pågår en annan rörelse bland resursstarka familjer som betalar sig ur anläggningskrisen. 

En mamma berättar att hennes dotter fick köa länge till simskolan och att föräldrarna därför bestämde sig för att köpa privata simlektioner. Det kostade visserligen några tusenlappar, men nu kan dottern simma. En pappa berättar att han ledsnade på trängseln på fotbollsplanen och därför anmälde sonen till en fotbollsakademi i privat regi. Det finns också föräldrar som skjutsar sina barn till andra kommuner för att ge dem bättre träningsmöjligheter.

Jag har efter en period av frustration över Nackaidrotten insett att det finns en möjlighet för mina barn att få en fungerande fritid, men att det kostar. Idrotten har alltmer blivit en klassfråga.

Idrottsförälder i Nacka


 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x