800 nya platser på äldreboenden behövs till 2040

Nacka Publicerad 14:03, 29 november 2019

• 33 procent av Nackaborna över 90 år bor på särskilt boende

939 platser finns i dag på Nackas äldreboenden. 657 av dem är på privata boenden och 282 på kommunala. Det framgår av en ny prognos över framtidens behov av platser på särskilda boenden i Nacka. Enligt prognosen kommer ytterligare 800 personer behöva plats på äldreboende till och med 2040.

33 procent av Nackaborna över 90 år bor på ett särskilt boende. Motsvarande siffra för personer mellan 65 och 79 är en procent och för 80-89-åringarna är det nio procent.