Villaägarna i Birka: Det florerar många missuppfattningar

Insändare Publicerad 11:22, 22 oktober 2019

"Vi har inte aktivt sökt den här förändringen. Vi kände oss inträngda i ett hörn och agerade därefter." Det skriver villaägare i Birkaområdet.

Birkaområdets framtid har återigen blivit en het fråga i Nacka då kommunstyrelsen ska behandla ett nytt start-pm. Att många Nackabor har frågor och synpunkter är fullt naturligt, men det florerar tyvärr många missuppfattningar. Därför vill vi som bor i området, och som verkar för en förtätning, ge vår syn på saken. 

I många år har vi som bor i Birka kämpat för att området ska bevaras. I och med tunnelbaneavtalet och dess påverkan insåg vi dock att vi inte kunde stå emot de kraftiga förändringar som är på väg, i och med kommunens redan befintliga planer. Kommunen ska bygga flerfamiljshus på sin mark mitt i området, Birkavägen ska breddas och biltrafiken öka från 400 till 5 400 bilar per dygn. Dessutom ska en tunnelbanestation, en simhall och ytterligare en genomfartsväg byggas samtidigt som nya täta bostadsområden ska uppföras i alla väderstreck runt Birka.
Området som vi alla tycker så mycket om kommer alltså förändras till oigenkännlighet under ett byggkaos som kommer att pågå i flera år. 
Vi bestämde oss för att i stället bli en del av utvecklingen. Vi undersökte möjligheten att sälja våra fastigheter och fly. Kommunen ville gärna se en tät kvartersstad och gav oss positivt planbesked. Vi har alltså inte aktivt sökt den här förändringen. Vi kände oss inträngda i ett hörn och agerade därefter. Alla fastighetsägare i Birka har erbjudits deltagande och mer än 90 procent har valt att medverka.

Med Birkaområdets omedelbara närhet till tunnelbanan är marken attraktiv. För att säljare och köpare ska vilja gå in i affären krävs det marknadsmässiga förutsättningar vilket innebär en stadsmässig byggvolym. Så fungerar marknaden, och det kan man såklart ha olika synpunkter på. I det start-pm som kommunen beslutade om 2018 var antalet lägenheter cirka 600, varav cirka 350 på vår privata mark. Det är inte möjligt att få till en stadsmässig bebyggelse i området på de premisserna.

Att beakta:
• När man ändå förändrar området — verka för att det, med omsorg, byggs en stadsdel som ger bostäder åt många. Oavsett om det blir 600 eller 1 200 lägenheter så kommer den typiska villakvarterskaraktären försvinna.
• Genom att bygga ordentligt i Birka kan man spara andra ytor, till exempel för idrott.
• Tänk miljövänligt och modernt. En förtätning ger betydligt fler personer tillgång till kollektivt resande med tunnelbanan, istället för ett fåtal villaägare. 
• Det är inte och har aldrig varit aktuellt att riva de kulturhistoriskt intressanta och skyddsvärda husen som ofta förekommer på bild i medias rapportering.

Den majoritet av villaägare i Birkaområdet som stödjer förslaget till reviderat start-pm