Värmdö kräver in hyror från fabriken — riskerar inte få betalt

FOTO: JENNY FREJING
Värmdö Publicerad 17:52, 01 oktober 2019

• Riskerar att inte få betalt • "Ser positivt på att hitta en lösning"

I dag lämnade kommunen in sin ansökan om inkasso gentemot Hushållsporslinsfabriken, HPF, för deras obetalda hyresskuld.
– Ja, det är gjort för samtliga skulder. Vi kan inte behandla dem annorlunda än andra hyresgäster, säger tillförordnade kommundirektören Fredrik Nornvall.

Totalt uppgår skulderna till drygt fyra miljoner kronor.

Men kommunen riskerar att inte få betalt. Sisyfosgruppens vd Olle Larsson har träffat kommunen och säger till NVP att det finns två vägar att gå.
– Vi har sagt att det finns två alternativ. En att omstrukturera företaget utan konkurs om vi hittar en lösning, eller att omstrukturera med en konkurs, och då får ingen någonting. Vi är fast beslutna att genomdriva en omstrukturering ändå, men jag hoppas att alla hjälps åt,  säger Olle Larsson.

I juni presenterade rekonstruktören ett förslag om en ordnad neddragning eller avveckling av verksamheten i HPF för att sanera skulderna. Rekonstruktionen resulterade i en ackordsuppgörelse i Nacka tingsrätt som innebar att skulderna skrevs ned med 75 procent. Företaget skulle sedan försöka hitta alternativa lösningar, bland annat med crowdfunding.

Kommunen tog därefter fram ett avtal där kommunen skulle avstå samtliga fordringar för att undvika en konkurs, överta varumärket ankarsymbolen samt att bolaget skulle lämna sina lokaler senast 30 september. Istället skulle hyresskulden betalas med intjänade medel efter att fordringsägare ersatts enligt ackordsuppgörelse. Men bolaget skrev aldrig på avtalet.

Skulle nu bolaget försättas i konkurs riskerar kommunen att inte få betalt alls då de räknas som oprioriterade. Men det vet kommunen.
– Att vi riskerar bli utan pengar är väl känt sedan i somras, det är bara skulden som ökat med 850 000 kronor sedan dess. Vi står längst ner på listan. Jag utgår från att bolaget vill ha ett samtal om det framöver, säger Fredrik Nornvall.

Fredrik Nornvall säger att kommunen haft många idéer om om vad man ska göra med hamnområdet men att man inte lyckats realisera dem.
– Utifrån mitt perspektiv är det viktigt att kommunen realiserar sina idéer om en levande hamn och ett kulturhus.

Olle Larsson hoppas på en positiv dialog med kommunen.
– Jag ser otroligt positivt på kommunen efter att ha träffat dem, och i att hitta en lösning. Sen är en kommun en kommun och måste följa lagar och regler.